جستجوگر در این تارنما

Tuesday, 1 November 2011

بزرگترین گنج دریایی یافته شده به اسپانیا باز میگردد

در سال 2007 یک شرکت گنج یاب دریایی آمریکایی بنام ادویسه مارین اکسپلوریشن که در ایالت فلوریدای آمریکا به ثبت رسیده است موفق شد که کشتی غرق شده ای بیابد که 17 تن طلا در انبارهای خود داشت. این شرکت بلافاصله ادعای تملک بر این گنجینه را نمود اما بتازگی دادگاهی در آتلانتا این ادعای تملک را رد کرد و خواستار آن شد که اشیاء یافته شده به حکومت اسپانیا واگذار گردند. بدینوسیله این دادگاه فرجام رای دادگاه پیشین را که در سال 2009 به سود اسپانیا داده شده بود، تائید نمود.
سفیر اسپانیا ضمن اظهار خوشوقتی از رای داده شده توسط دادگاه فرجام گفت : اسپانیا از همان نخست بر این رای بود که اشیاء یافته شده را بایستی به این کشور بازپس فرستاد.
کشتی اسپانیایی نوئسترا سینیوریتا د لاس مرسدس با بار زرین خود از پرو عازم اسپانیا بود که در سال 1804 توسط کشتیهای جنگی انگلیس در آبهای شمال غربی پرتغال غرق گردید. این کشتی تا ژرفای 518 متری اقیانوس در نقطه ای که بدلایل امنیتی جایش را درست مشخص نکرده اند و از آن تنها بنام قوی سیاه نام میبرند،  در آبها فرو رفت.
در انبار این کشتی افزون بر 17 تن طلا صدها شیئی زرین دیگر و حدود نیم میلیون سکه سیمین نیز وجود دارد.
شرکت گنج یاب نخست ادعا میکرد که گنجینه یافته شده در آبهای بین المللی قرار دارد اما حکومت اسپانیا توانست ثابت نماید که محل یافته شدن این گنجینه  در آبهای اسپانیاست.
بر عرشه این کشتی بهنگام غرق شدن بیش از دویست ملوان و ملاح کار میکردند که همگی بهمراه کشتی نابود شدند.

No comments: