جستجوگر در این تارنما

Wednesday, 24 February 2016

دل چون نهنگ - مولانا جلال الدین بلخی

مرا عاشق چنان باید که هر باری که برخیزد
قیامت‌های پرآتش ز هر سویی برانگیزد
دلی خواهیم چون دوزخ که دوزخ را فروسوزد
دو صد دریا بشوراند ز موج بحر نگریزد
ملک‌ها را چو مندیلی به دست خویش درپیچد
چراغ لایزالی را چو قندیلی درآویزد
چو شیری سوی جنگ آید دل او چون نهنگ آید
بجز خود هیچ نگذارد و با خود نیز بستیزد
چو هفت صد پرده دل را به نور خود بدراند
ز عرشش این ندا آید بنامیزد بنامیزد
چو او از هفتمین دریا به کوه قاف رو آرد
از آن دریا چه گوهرها کنار خاک درریزد

Sunday, 14 February 2016

شکار طبیعت آزاده انسان

مطلب زیر را دوستی بسیار گرانقدر برایم فرستاد که مرا بسیار به فکر فرو برد. زیبا و پرمعنا و در بیشتر زمینه ها و موضوع ها قابل مقایسه و پیاده شدنش یافتم و از اینرو اینجا میگذارمش تا شاید کس دیگری را نیز خوش آید.
ﺩﺭ ﻗﻄﺐ ﺷﻤﺎﻝ ﮔﺮﮒ ﻫﺎ ﺭﺍ اینگونه ﺷﮑﺎﺭ می کنند
ﺭﻭﯼ ﺗﯿﻐﻪ ﺍﯼ برنده مقداری ﺧﻮﻥ می ریزند ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﯾﺨﯽ ﻗﺮﺍﺭ داده ﻭ ﺩﺭ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺭﻫﺎ می کنند. ﮔﺮﮒ ﺁﻥ ﺭﺍ می بیند، یخ را به طمع ﺧﻮﻥ ﻟﯿﺲ ﻣﯿﺰﻧﺪ. ﯾﺦ روی تیغه کم کم ﺁﺏ می شود ﻭ ﺗﯿﻐﻪ ی تیز، ﺯﺑﺎﻥ سرد و بی حس شده ﮔﺮﮒ ﺭﺍ می بُرد
ﮔﺮﮒ ﺧﻮﻥ ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ می بیند ﻭ به ﺗﺼﻮﺭ و خیال این که ﺷﮑﺎﺭ و طعمه ﺧﻮﺑﯽ پیدا کرده ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻟﯿﺲ می زند اما نمی داند یا نمی خواهد بداند که با آن حرص وصف ناشدنی و شهوت سیری ناپذیر، دارد ﺧﻮﻥ ﺧﻮﺩش ﺭﺍ می خورد
ﺁﻥ ﻗﺪﺭ ﺍﺯ آن ﮔﺮﮒ زبان بسته ﺧﻮﻥ می رود تا به دست خودش کشته می شود
نه گلوله ای شلیک می شود، و نه حتی نیزه ای پرتاب می شود، اما گرگ با همه غرورش سرنگون ميشود.

 طمع، قدرت، تكبر، فخرفروشی، خيانت، جنايت، حب جاه و مقام و احساس بى نيازى و بی مسئولیتی در قبال هم نوع ميتواند هر انسانى را به سرنوشت این گرگ قطبي گرفتار كند.


Wednesday, 10 February 2016

تعیینِ مرزِ مجازآلاینده برایِ هواپیماها

وسایلِ حمل و نقلِ هوایی در قرارداد‌هایِ مربوط به محیطِ زیستِ پاریس منظور نشده بودند. اکنون سازمانِ بین المللیِ حمل و نقل هوایی میخواهد که مرزِ مجاز نشر آلاینده را برایِ هواپیماها مشخص نماید.
این نخستین بار است که سازمانِ بین المللیِ هواپیماییِ کشوری حدِ مجازِ نشرِ گاز‌هایِ گلخانه ای برایِ هواپیماها را تعیین می‌کند. این خطِ مشی هم برایِ جت‌هایِ کوچک و هم جت‌هایِ بزرگ صدق می‌کند. سازمانِ بین المللی هواپیماییِ کشوری وابسته به سازمانِ ملل میباشد.
هواپیماهایِ نوساخت از سالِ ۲۰۲۰ مشمولِ این مقررات خواهند شد و هواپیماهایِ موجودِ فعلی تا سالِ ۲۰۲۳ فرصت خواهند داشت تا خود را مطابقِ با مقرراتِ نو به روز کنند.
برایِ طرفدارانِ محیطِ زیست مقرراتِ جدید کافی‌ به نظر نمیرسند. آنها خواستار سختگیریهایِ بیشتری هستند به خصوص در موردِ هواپیماهایی که هم اکنون در حالِ پرواز هستند.
شرکتِ هواپیما سازیِ بوینگ اظهار داشت که مایل است خود را با مقرراتِ جدید وفق دهد تا مجوزِ تولید و فروش هواپیماهایش را بدست آورد.

Tuesday, 2 February 2016

یک خبر جالب برای خانه دارها

آزمایش کنندگان رسمی از سوی نهاد غیردولتی سازمان حمایت از مصرف کنندگان آلمان  Verbraucherzentrale  پس از انجام آزمایشهایی بر روی ماشینهای لباسشویی به این نتیجه رسیدند که در سری نوین این ماشینها که از چند سال است به بازار عرضه میگردند در مقایسه با ماشینهای لباسشویی قدیمی تر از فلزات کمتری استفاده شده و بیشتر این قطعات فلزی جای خود را به همتایان پلاستیکی خود داده اند که هم سبکتر هستند و هم برای تولید کننده ارزانتر تمام میشوند.
نکته منفی این خبر اینستکه این قطعات پلاستیکی در تماس با مواد شوینده یا زودتر میپوسند و یا اینکه قشری از این مواد شوینده را بر روی خود جمع میکنند که محل تجمع بسیار خوبی برای باکتریهاست.
آنها ضمن تاکید بر اینکه مصرف زیاد مواد شوینده بهنگام شستن پوشاک، الزاما مثبت نیست به مصرف کنندگان دو پیشنهاد کردند.
یکی اینکه از مواد شوینده به اندازه کافی استفاده نمایند و نه بیشتر و دوم اینکه دستکم هفته ای یکبار ماشینهای لباسشویی را با درجه 90 بکار بیندازند تا باکتریهای موجود در ماشینها بر اثر حرارت از میان بروند.