جستجوگر در این تارنما

Wednesday, 24 September 2014

نگرش خودروسازان به منطقه ما

در یکی‌ از کنفرانس‌های سالانه یکی‌ از خودروسازانِ معتبرِ جهان، به نکاتِ زیر اشاره گردید :
۱-      جمعیتِ کشورهایِ خاورمیانه و شمالِ آفریقا، چیزی بالغ بر ۱،۱ میلیارد است.
۲-      به خاطرِ وجودِ منابع گازی و نفتی‌ در این منطقه، این کشورها بطورِ میانگین از قدرتِ خریدِ بالایی‌ برخوردار هستند.
۳-      بیش از ۶۰% مردمِ این کشورها را افرادِ زیرِ ۲۵ سال و بعضا مجرد تشکیل میدهند که  به طورِ عموم دارایِ تمایلاتِ خریدِ بیشتری هستند تا مسن تر ها و کسانیکه تشکیل خانواده داده اند.
۴-      خودروسازانِ آمریکایی به هیچ روی قصد ندارند که بخشی یا خطی‌ از تولیداتِ خویش را به یکی‌ از کشورهای این منطقه منتقل نمایند.Sunday, 21 September 2014

عنان باز پیچان نفس - سعدی

سخن در صلاح است و تدبیر وخوی
نه در اسب و میدان و چوگان و گوی
تو با دشمن نفس هم‌خانه‌ای
چه در بند پیکار بیگانه‌ای؟
عنان باز پیچان نفس از حرام
به مردی ز رستم گذشتند و سام
تو خود را چو کودک ادب کن به چوب
به گرز گران مغز مردان مکوب
وجود تو شهری است پر نیک و بد
تو سلطان و دستور دانا خرد
رضا و ورع: نیکنامان حر
هوی و هوس: رهزن و کیسه بر
چو سلطان عنایت کند با بدان
کجا ماند آسایش بخردان؟
تو را شهوت و حرص و کین و حسد
چو خون در رگانند و جان در جسد
هوی و هوس را نماند ستیز
چو بینند سر پنجهٔ عقل تیز
رئیسی که دشمن سیاست نکرد
هم از دست دشمن ریاست نکرد
نخواهم در این نوع گفتن بسی
که حرفی بس ار کار بندد کسی


Sunday, 14 September 2014

پاکسازی جهان و روشنی

پاک کردن جهان و مبارزه با ناهنجاریهایش از پاک کردن درون خود و مبارزه با ناهنجاریهای درون خود آغاز میگردد و هیچ آغاز عملی و منطقی دیگری هم برایش نمیشناسم.
تنها بایستی ناپاکی و ناهنجاری درون خویش را شناخت و به آن پی برد. مشکل همینجاست.

گاهی بایستی برای روشن شدن، سوخت اما نه سوختنی چون چوب کبریت که تنها خاکستری کم اهمبت پس ازآن از فرد باقی بماند.Friday, 12 September 2014

اجر صبر - ادیب نیشابوری

سالها در سینه سر عشق پنهان کرده ایم
خانه دل از پی این گنج ویران کرده ایم
پست و بالای طریق عشق از ما جو که ما
کاروانسالاری این ره  را فراوان کرده ایم
این دل درویش را بی یاری گنج و سپاه
برجهان و هر چه در وی هست، سلطان کرده ایم
آنچه نتوان گفت جز بالای دار، آن گفته ایم
وانچه نتوان کرد جز در زیر تیغ، آن کرده ایم
آنچه پنهانی، به یک اشراق پیدا کرده ایم
وانچه دشواری، به یک افصاح آسان کرده ایم
یوسف آسا گر عزیز مصر فقریم و فنا
اجر آن صبریست کاندر کنج زندان کرده ایم
آشنای قدسیانیم و پی ارشاد خلق
جای، چندی در جهان آخشیجان کرده ایم
کی غبار تن حجاب جان بود مارا، که ما
سالها پاک از غبار آینه، جان کرده ایم
میگساران را ادیبا، هان بشارت ده که ما
زاهدان شهر را آلوده دامان کرده ایم.Tuesday, 9 September 2014

گفته ای از چارلی چاپلین

به آسمان بنگر زیرا اگر به پایین نگاه کنی هرگز رنگین کمانی نخواهی دید.
چارلی چاپلین