جستجوگر در این تارنما

Saturday, 31 August 2013

رحمی بر خوشه چینی - حافظ

سحرگه ره روی در سرزمینی
همی‌گفت این معما با قرینی

که ای صوفی شراب آن گه شود صاف
که در شیشه برآرد اربعینی

خدا زان خرقه بیزار است صد بار
که صد بت باشدش در آستینی

مروت گر چه نامی بی‌نشان است
نیازی عرضه کن بر نازنینی

ثوابت باشد ای دارای خرمن
اگر رحمی کنی بر خوشه چینی

نمی‌بینم نشاط عیش در کس
نه درمان دلی نه درد دینی

درون‌ها تیره شد باشد که ازغیب
چراغی برکند خلوت نشینی

گر انگشت سلیمانی نباشد
چه خاصیت دهد نقش نگینی؟

اگر چه رسم خوبان تندخوییست
چه باشد گر بسازد با غمینی؟

ره میخانه بنما تا بپرسم
مآل خویش را از پیش بینی

نه حافظ را حضور درس خلوت

نه دانشمند را علم الیقینیWednesday, 28 August 2013

دعوا بر سر مایع خنک کننده کولرهای خودرو

شاید به خاطر داشته باشید که در اینجا چند بار در بارهِ  سیستمهایِ کولرِ  خودرو و مایع خنک کننده R134a درون آنها که دیگر موردِ  تائیدِ پارلمانِ  اتحادیه اروپا نیست، نوشته بودم.
اتحادیه اروپا از اولِ  سالِ  جاریِ  مسیحی‌ بکار گیریِ  این ماده خنک کننده که هم از نظرِ  ایمنی‌ و هم از نظرِ  زیست محیطی‌ اشکالاتِ فراوان دارد را در خودروهایِ  مدلِ  جدیدِ  خودروسازانِ  اروپایی، ممنوع اعلام کرده بود. اتحادیه اروپا پیشنهاد کرده بود که به جای   R134a  ماده دیگری بنام   R1234yf  که آنهم برای محیط زیست مفید نیست ولی نه به اندازه ماده نخست، در ساخت کولر خودرو بکار برده شود ولی کارخانه مرسدس بنز در آزمایشهایی که انجام داد متوجه گردید که این ماده جدید خاصیت احتراق بالایی دارد و پس از تصادف احتمال آتش سوزی خودرو را افزایش میدهد.
کارخانه اپل با ماده R1234yf  آزمایشهای تصادف خود را انجام داد و به نتیجه ای کاملا مخالف با مرسدس بنز رسید و ماجرا را بغرنج تر نمود.
در این میان کارخانه مرسدس بنز تنها خودروسازِ  اروپایی بود که از تابستان امسال مدل‌هایِ  نوی به بازار عرضه کرد.
دیگران تنها مبادرت به  به روز کردنِ  مدل‌هایِ  قدیمی‌ خود پرداخته بودند و به همین سبب نیز تا اولِ  سالِ  ۲۰۱۷ کسی‌ معترضِ  آنها نخواهد شد.
باری، خودروسازیِ  بنز که مدل‌هایِ  نویِ  خود را با همان خنک کننده قدیمی‌ به بازارها عرضه کرده، دست‌کم در اروپا و بخصوص در فرانسه با مشکلِ  فروش مواجه شده است. در ابتدا فروش برخی از مدلهای  جدید مرسدس بنز در فرانسه ممنوع شده بود اما پس از پادرمیانی رسمی دولت آلمان تا اعلام رای نهایی دادگاه فرانسه به این مدلها اجازه فروش داده شد. این بمعنای احتمالا برد چند ماهه ای برای خودروسازی بنز میباشد.
لازم به تذکر است که بزرگترین تولیدکنندگان این موادِ  خنک کننده کولرهایِ  خودرو چند شرکتِ  آمریکایی هستند که سودِ  سالانه چند میلیارد دلاری را ثبت میکنند.
از میانِ  آنها یکی‌ نیز شرکتِ  هانی ول  Honeywell  میباشد که اخیراً طی‌ِ  نامه شدید اللحنِ  اعتراض آمیزی به کمیسیونِ  پشتیبانی از محیطِ  زیستِ  اروپا، آنها را به ندانم کاری و دستکاریِ  عمدی در نتایج آزمایش‌های انجام گرفته، متهم نمود.
مدیرِ  کلِّ  شرکت هانی ول، کنت گایر پیشنهاد کرده که با اکهارد زینک رئیسِ  کمیسیونِ  پشتیبانی از محیطِ  زیستِ  پارلمان اتحادیه اروپا ملاقات و گفتگو کند که این تقاضا تا کنون از سویِ  کمیسیون بی‌ پاسخ گذاشته شده است.
از سویِ  دیگر دولتِ  آلمان با فشار آوردنِ  به اعضاِی  پارلمان اتحادیه اروپا کوشش دارد تا راه را برایِ  مرسدس بنز جهتِ  رسیدنِ  به مقصود هموار نماید.

مرسدس بنز نیز خود نامه اعتراضیه به این سیاستِ  پارلمانِ  اتحادیه اروپا به دفتر روابط عمومی این پارلمان تقدیم نموده که بنا به قوانینِ  اتحادیه اروپا می‌بایست حدِ  اکثر تا ده هفته پس از وصول پاسخ داده شود.


Monday, 26 August 2013

چشمه ابدیت - شهریار

شکفته ام به تماشای چشم شهلائی
که جز به چشم دلش نشکفد تماشائی

جمال پردگی جاودانه ننماید
مگر به آینه پاکان سینه سینائی

رواق چشم که یک انعکاس او آفاق
محیط نه فلکش زورقی به دریائی

دلی که غرق شود در شکوه این دریا
به چشم باز رود در شگفت رؤیائی

به قدر خواستنم نیست تاب سوختنم
به اسم عاشقم و اسم بی مسمائی

سواد زلف تو و سر جاودانه تست
که جلوه می کنداز هر سری به سودائی

به خاکپای تو ای سرو برکشیده من
که سر فرود نیاورده ام به دنیائی

به زیر سایه سروم به خاک بسپارید
که سرسپارده بودم به سرو بالائی

صدای حافظ شیراز بشنوی که رسید

به شهر شیفتگان شهریار شیدائی


Friday, 16 August 2013

آینده

فرزندان متعلق به آینده هستند.
آنها را پیوسته در گذشته نگاهداشتن و یا تنها در اندیشه یافتن شیوه ای برای خریدن آینده آنها بودن راه دوام دار و درستی نیست. بایستی آینده را ساخت و پرداخت.
Saturday, 10 August 2013

پادشاه ناشناخته وایکینگها و شگفت زدگی تاریخ دانان

هنگامیکه همسر دارن وبستر انگلیسی دستگاه فلزیابی را بعنوان هدیه کریسمس به شوهرش داد ایندو هیچ گمان نمیکردند که این بهترین هدیه ای خواهد بود که دان تا آنزمان دریافت داشته است. اواسط سپتامبر سال 2011 بود که دارن وبستر به ارزش واقعی هدیه دریافتیش پی برد.
روزی در میانه ماه سپتامبر سال 2011  زمانیکه آقای وبستر پسرش را با خودرو به مدرسه برده بود و میخواست که بسر کارش برود، بر روی جاده ای در کنار مرغزاری خودرو خود را نگه داشت تا کمی با فلزیاب خویش به جستجو بپردازد. او پیشتر هم در این مرغزار به کاوش پرداخته ویکی دو سکه بسیار کم ارزش نیز پیدا کرده بود، اما در آنروز هنوز با دستگاه فلزیاب خویش پا بر روی مرغزار نگذاشته بود که دستگاه به صدا درآمد. دارن وبستر بلافاصله به خاکبرداری پرداخت و زمانیکه به شیئی ساخته شده از حلبی رسید نخست ناامید گشت اما با ادامه خاکبرداری بزودی مشخص گردید که شیئی حلبی در واقع یک جعبه است که بمحض بیرون کشیدنش از دل خاک  از میان آن 27 سکه، ده دستبند، 2 انگشتری، 14 شمش، شش نشان جواهری، یک شانه تزئینی از جنس نقره، 141 سکه نقره ای و مقدار زیاد دیگری از سکه های خرد شده و شمش های طلا و نقره ای شکسته بر روی پای دارن ریختند.
 دارن وبستر بعدها تعریف کرد به محض دیدن دستبندها دانستم که اشیاء یافته شده متعلق به زمان بودن وایکیگنها در بریتانیا میباشد. همان شب دارن وبستر به مامورین دولتی که مسئول ثبت چنین یافته هایی هستند و همچنین به پلیس محلی تلفن کرد و آنها را در جریان گذاشت.
هنگامیکه گارت ویلیامز Gareth Williams از سوی موزه بریتانیا اعزام گردید تا اشیاء یافته شده را ارزیابی و ارزشیابی کند، بزودی مشخص گردید که این کشف شگفتیهای مربوط به خود را نیز دارد و ناشناخته هایی را مطرح خواهد کرد.
در میان 27 سکه ای که یافته شده بودند سکه ای بخصوصی وجود داشت. بر روی این سکه نام کسی که سکه بنام او زده شده بود، قرار داشت و این یک نام عجیب بود. آیردکنوت Airdeconut.
اما پادشاهی بدین نام را کسی نمیشناخت. ابتدا گمان برده شده که این نام یک پادشاه وایکینگ است که سازنده سکه با گویش محلی نوشته است زیرا نام هارتاکنوت Harthacnut  درمیان وایکینگها نامی شناخته شده بود. حتی هارتاکنوت نامی از سال 1035 تا سال 1042 در دانمارک امروزی پادشاهی میکرد. این پادشاه حتی از سال 1040 بخشهایی از انگلستان امروزی را به زیر اختیار خود درآورده بود.
اما مشکل اینجا بود که آزمایشهای کربن 14 نشان دادند که این سکه متعلق به این دوران نبوده و قدیمیتر میباشد. از نظر ظاهری نیز به سکه های پادشاهان وایکینگی بنامهای زیفردوس Siefredus  و کنوت از اومبریای شمالی Northumbria  شباهتهای فراوان داشتند. این پادشاهان یک سده پیشتر از هارتاکنوت میزیستند.
گارت ویلیامز متخصص سکه موزه بریتانیا با خوشحالی میگوید : ما در اینجا با یک پادشاه ناشناخته وایکینگ روبرو هستیم که نمیدانیم در کدام بخش از تاریخ جایش دهیم. همزمان اما او یک نظریه را عنوان میکند. یک پادشاه وایکینگ بنام گوت هرد Guthred وجود داشت که از سال 883 تا 895 میلادی در اومبریایی شمالی پادشاهی میکرد.
از روی تعاریف تاریخی ما نام پدر او را میشناسیم : هارتاکنوت. ما همچنین میدانیم که در میان وایکینگها این رسم وجود داشت که نام پدربزرگ را به نخستین نوه پسری میدادند. از اینرو سکه هارتاکنوت تازه یافته شده میتواند که واقعا سکه پسر گوتهرد بوده باشد که بنام پدربزرگش خوانده میشد.
اما این تنها روی جالبت سکه یافته شده نیست. این سکه همچنین زمانی را به ما نشان میدهد که در آن مسیحیت دین پیشین وایکینگها را به کناری میراند. بر پشت این سکه حروف  DNS حکاکی شده بود که در لاتین مخفف واژه دومینوس بمعنای خدا میباشد.
آیردکنوت یا هارتاکنوت واضحا پادشاهی بود که میخواست علیرغم اینکه پدر و پدربزرگش به بریتانیا حمله میکردند و آنجا را تاراج نموده و همچنین دیرهای مسیحی را خراب میکردند، به همگی دین جدید خویش را نشان دهد.
در آنزمان که سالهای خونینی بودند، اگر کسی مالی و یا گنجی میداشت آنرا پنهان میکرد. وایکینگها بخشی از جزیره انگلستان را زیر امر خود داشتند و گروههایی از وایکینگها هم به آنجا مهاجرت کرده و ساکن آنجا شده و با بومیان درآمیخته شده بودند.

بدیهیست که همه وایکینگها داوطلبانه به دین جدید نپیوسته بودند ولی کسانی نیز در میان آنها بودند که یا از روی ایمان و یا بخاطر دلایل دیگری مانند بازرگانی راحت تر کردن و یا نداشته بنیه نظامی قوی جهت تکرار جنگها، به دین جدید گرویده بودند تا بتوانند راحت تر با بومیان زندگی کنند. اینان میخواستند که همگان از مذهب جدید ایشان آگاه گردند. زدن سکه هایی از این دست تبلیغ موثر و مهمی برای پیشبرد مقصودشان میبود.


Friday, 9 August 2013

افسونگر - رهی معیری

یا عافیت از چشم فسونسازم ده
یا آن که زبان شکوه پردازم ده

یا درد و غمی که داده‌ای بازش گیر
یا جان و دلی که برده‌ای بازم ده


Sunday, 4 August 2013

آفتاب گیرِ مولدِ برق

طراحانی از کالیفرنیا سازه خورشیدیِ  نوی برای خودروها ساخته اند که نیرویِ  خورشیدی را به برق تبدیل  کرده و بدینوسیله خودروهایِ  هایبرید و الکتریکی‌ را پر میسازد.
این سازه را میتوان جمع کرده و در صندوقِ  پشتِ  خودرو حمل نمود.
دفترِ  مهندسی‌ (صدا) که این سازه پلی‌ استری را بر اساسِ  شکوفه اورکیده طراحی‌ کرده میگوید که سلولهایِ  فوتوولتیک را در آن به کار برده و بدینوسیله میتوان از این سازه به مثابه پر کننده خازنِ  خودرو استفاده نمود.
متاسفانه به دلیلِ  کمبودِ  بودجه، تعدادِ  سلولهایِ  فوتوولتیکِ  بکار گرفته شده در این سازه زیاد نمیباشند و به همین دلیل نیز میزانِ  برقی‌ که از این سازه میتوان گرفت در روز برابرِ  با ۱،۵ تا ۲ کیلو وات ساعت در روز میباشد. این در حالیست که خودروهایِ  برقی‌ بطورِ  متوسط برای پیمودنِ  مسافتِ  ۱۰۰ کیلومتر به ۱۵،۱ کیلووات ساعت نیاز دارند.

اما با سرمایه گذاریِ  بیشتر، طراحی‌ِ  سازه‌هایِ  مناسبتر و مقرون به صرفه تر نیز امکان پذیر میباشد. مبلغی که برایِ  طراحی‌ این سازه مصرف شده تا کنون برابرِ  با ۶۰ هزار یورو میباشد.

Friday, 2 August 2013

ای خوشا - پروین اعتصامی

ای خوشا مستانه سر در پای دلبر داشتن
دل تهی از خوب و زشت چرخ اخضر داشتن

نزد شاهین محبت بی پر و بال آمدن
پیش باز عشق آئین کبوتر داشتن

سوختن بگداختن چون شمع و بزم افروختن
تن  به یاد روی  جانان اندر آذر داشتن

اشک را چون لعل پروردن بخوناب جگر
دیده را  سوداگر  یاقوت احمر داشتن

هر کجا نور است چون پروانه خود را باختن
هر کجا نار است خود را چون سمندر داشتن

آب حیوان یافتن بیرنج در ظلمات دل
زان همی نوشیدن و یاد سکندر داشتن

از برای سود، در دریای بی پایان علم
عقل را مانند غواصان، شناور داشتن

گوشوار حکمت اندر گوش جان آویختن
چشم دل را با چراغ جان منور داشتن

در گلستان هنر چون نخل بودن بارور
عار از ناچیزی سرو و صنوبر داشتن

از مس دل ساختن با دست دانش زر ناب
علم و جان را کیمیا و کیمیاگر داشتن

همچو مور اندر ره همت همی پا کوفتن
چون مگس همواره دست شوق بر سر داشتن