جستجوگر در این تارنما

Saturday, 18 March 2017

نوروز خجسته

.....وانتهای این داستان سرد و سپید،
همیشه سبز خواهد بود
تا رسیدن سال نو،
تنها یک سلام خورشید باقیست......

هزاران شادباش و با آرزوی بهترین ها


No comments: