جستجوگر در این تارنما

Saturday, 22 July 2017

برگزیده برای تیر ۹۶

هیچگاه  به  اندازه  این  سه  زمان  دروغ  گفته  نمیشود
پیش از انتخابات
هنگام جنگ
و  پس از شکار

اوتو فون بيسمارک  صدر اعظم  آلمان در سده  نوزدهم

No comments: