جستجوگر در این تارنما

Tuesday, 2 February 2016

یک خبر جالب برای خانه دارها

آزمایش کنندگان رسمی از سوی نهاد غیردولتی سازمان حمایت از مصرف کنندگان آلمان  Verbraucherzentrale  پس از انجام آزمایشهایی بر روی ماشینهای لباسشویی به این نتیجه رسیدند که در سری نوین این ماشینها که از چند سال است به بازار عرضه میگردند در مقایسه با ماشینهای لباسشویی قدیمی تر از فلزات کمتری استفاده شده و بیشتر این قطعات فلزی جای خود را به همتایان پلاستیکی خود داده اند که هم سبکتر هستند و هم برای تولید کننده ارزانتر تمام میشوند.
نکته منفی این خبر اینستکه این قطعات پلاستیکی در تماس با مواد شوینده یا زودتر میپوسند و یا اینکه قشری از این مواد شوینده را بر روی خود جمع میکنند که محل تجمع بسیار خوبی برای باکتریهاست.
آنها ضمن تاکید بر اینکه مصرف زیاد مواد شوینده بهنگام شستن پوشاک، الزاما مثبت نیست به مصرف کنندگان دو پیشنهاد کردند.
یکی اینکه از مواد شوینده به اندازه کافی استفاده نمایند و نه بیشتر و دوم اینکه دستکم هفته ای یکبار ماشینهای لباسشویی را با درجه 90 بکار بیندازند تا باکتریهای موجود در ماشینها بر اثر حرارت از میان بروند.


No comments: