جستجوگر در این تارنما

Sunday, 31 January 2010

تحرک در زمان کار


بمدت طولانی روی صندلی نشستن و نداشتن تحرک برای تندرستی خوب نیست. اگر شما اینکار را برای سالهای طولانی انجام داده اید، تفاوتی چندانی نمیکند که شما از امروز ببعد شما ورزش کنید یا نه. توجه کنید این بمعنای دیگر آب از سرمان گذشت، نمیباشد. زحمت کشیده و تا آخرش را مطالعه نمائید.
پزشکان به کسانیکه کارهایی مانند کارهای دفتری انجام میدهند و یا هر روز بمدت طولانی و بدون وقفه رانندگی میکنند (مانند رانندگان کامیون در اروپا) توصیه میکنند که هر روز بطور مرتب حرکتهای نرمشی و متناوب انجام دهند.
تا اینجا چیزهای گفته شد که کم و بیش برای همگان شناخته شده بودند و مطلب جدیدی را با خود نداشتند اما بنا بر تحقیقات اخیر پژوهشگران سوئدی یعنی پزشکان تیم الین اکبلو- باک از انستیتوی کارولینسکای استکهلم Elin Ekblom-Bak vom Karoliska-Institut in Stockholm این نتیجه حاصل گردیده که کسانیکه سالها کارهای پشت میزی انجام داده اند، احتمالا دیگر نخواهند توانست خطرات ناشی از کم تحرکیی را بوسیله ورزش جبران کنند. یادتان نرود که نوشتیم احتمالا و نه حتما.
نتیجه آزمایشات این تیم چنانکه در روزنامه بریتانیائی پزشکی ورزشی منتشر شده است، بیانگر این میباشد که میان کم تحرکی ناشی از پشت میز نشستن برای سالها و بیماریهای قلبی، دیابت و در کل بالا رفتن خطر مرگ و میر ناشی از این بیماریها رابطه ای وجود دارد.
این پژوهشگران معتقدند که اصولا بایستی به این موضوع توجه بیشتری گردد که به جنبش درآوردن ماهیچه ها در مجموع اهمیت بیشتری دارند تا انجام دادن کارهای سخت بدنی. بدینوسیله آتها مصرانه از همکاران خویش خواستار این هستند که نگرش دیگری بر موضوع «فیزیولوژی و عدم تحرک» داشته باشند و تعاریف جدیدتری از واژه های کم تحرکی و شیوه زندگی و کار را ارائه دهند.
برای اینکار آنها همکاران خویش را متوجه نتایج تحقیقاتی میکنند که بتازگی در استرالیا انجام گرفته است. در این پژوهش ها تاکید گردیده بود که علایم بیماریهای نامبرده شده در میان زنانی که روزانه یکساعت بیشتر از قبل پشت میز نشستند یکچهارم افزایش یافت.
همچنین مقایسه نتایج آزمایشهای میان دو گروه که هر دو نیز به کار دفتری اشتغال داشتند، مشخص کرد که افراد گروه اول که هشت ساعت پشت میز نشسته بودند نسبت به افراد گروه دوم که بطور متناوب حرکات مداوم داشتند (مثلا مسئولین حمل پرونده های اداری از یک دفتر به دفتر دیگر در درون یک مجموعه) چربی کمتری دور شکم و بدنشان داشتند و میزان کلسترین و قند خونشان هم کمتر بود. پزشکان حدس میزنند که آنزیمهایی که آنرا لیپوپروتئین لیپاس مینامند (ال پی ال) در سوختن چربی در بدن همکاری دارند. در موشها این آنزیم بیشتر در میان آندسته از موشها که تحرک بیشتری داشتند، پیدا میشود.
اکبلوم – باک در مصاحبه ای با روزنامه ایندیپندنت میگوید : همه فایده های حرکت طولانی و منظم را میدانند ولی چیزیکه همه نمیدانند مظرات و ریسکهای اضافی برای سلامتی است که نشستنهای طولانی باخود همراه دارد. و اینکه این ریسکها را با حرکتهای مداوم بدنی نیز نمیتوان جبران کرد.
پزشکان برای کسانیکه کار دفتری میکنند پیشنهاد میدهند که هر از چهل و پنج دقیقه از جای خویش برخیزند و برای پنج دقیقه بدن خود را بحرکت درآورند. حتی اگر این حرکت کردن بصورت رفتن بسوی دستگاه چاپ و یا دستگاه قهوه و بازگشتن باشد.No comments: