جستجوگر در این تارنما

Friday, 21 September 2012

یکم مهر، زاد روز حسین منزوی شاعر فقید زنجانی


بسر افکنده مرا سايه اي از تنهائي
چتر نيلوفر اين باغچه بودائي

بين تنهائي و من راز بزرگي ست بزرگ
هم از آنگونه که دربين تو زيبائي

بارَش از غيرو خودي هر چه سبکتر؛ خوشتر
تا به ساحل برسد رهسپُر ِ در يائي

آفتابا تو و آن کهنه درنگت در روز
من شهابم من و اين شيوه ي شب پيمائي

بو سه اي داد ي و تا بوسه ي ديگر مستم
کس شرابي نچشيداست بدين گيرائي

تا تو برگردي و از نو غزلي بنويسم
مي گذارم که قلم پر شود از شيدائي

No comments: