جستجوگر در این تارنما

Sunday, 16 March 2014

یک گفته زیبا

وقتي كبوتري شروع به معاشرت با كلاغها ميكند پرهايش سفيد ميمانند، ولي قلبش سياه ميشود 


No comments: