جستجوگر در این تارنما

Wednesday, 24 September 2014

نگرش خودروسازان به منطقه ما

در یکی‌ از کنفرانس‌های سالانه یکی‌ از خودروسازانِ معتبرِ جهان، به نکاتِ زیر اشاره گردید :
۱-      جمعیتِ کشورهایِ خاورمیانه و شمالِ آفریقا، چیزی بالغ بر ۱،۱ میلیارد است.
۲-      به خاطرِ وجودِ منابع گازی و نفتی‌ در این منطقه، این کشورها بطورِ میانگین از قدرتِ خریدِ بالایی‌ برخوردار هستند.
۳-      بیش از ۶۰% مردمِ این کشورها را افرادِ زیرِ ۲۵ سال و بعضا مجرد تشکیل میدهند که  به طورِ عموم دارایِ تمایلاتِ خریدِ بیشتری هستند تا مسن تر ها و کسانیکه تشکیل خانواده داده اند.
۴-      خودروسازانِ آمریکایی به هیچ روی قصد ندارند که بخشی یا خطی‌ از تولیداتِ خویش را به یکی‌ از کشورهای این منطقه منتقل نمایند.No comments: