جستجوگر در این تارنما

Monday, 24 November 2014

جهانِ زیرزمینیِ تئوتی هواکان

مکزیک : پژوهشگران دروازه ورودی به جهانِ زیرزمینیِ تئوتی هواکان Teotihuacan  را یافتند.
باستان شناسان بر این گمانند که با یافتنِ تونلی به درازایِ ۱۳۸ متر در ژرفایِ ۱۸ متری دروازه ورودی به جهانِ مرموزِ معبدِ کهنِ فرهنگِ  تئوتی هواکان را یافته اند. در این تونل که میا‌‌نِ هرمِ خورشید و معبدِ مارِ پر دار واقع شده، حدودِ ۵۰ هزار قربانی و پیشکش پیدا شدند که در میا‌‌نِ آنها تندیس ها، جامِهای روغن‌هایِ خوشبو و گونه‌های صدف نیز قرار داشتند. اینرا سرجیو گومز Sergio Gómez   سخنگویِ گروهِ پژوهش گران بیان کرد.
این راهِ زیرزمینی برایِ مردمِ تئوتی هواکان نمادِ  ورودِ به جهان زیرزمینیِ مردگان بود.
گومز میگوید احتمالا آنها بزرگان و فرمانروایانِ خویش را نیز همانجا به خاک میسپردند. اینرا میتوان از چیز‌های که از ۱۸۰۰ سال پیش تا زمانِ ورودِ اسپانیایها در این محل انبار شده، دریافت.
یازده سالِ تمام باستان شناسان در این جای که در شمالِ شرقی‌ شهر مکزیکو سیتی قرار دارد به کار مشغول و درحال کاوش و ارزیابیِ یافته‌ها بودند.
چیزِ دیگری که برایِ باستان شناسان خیلی‌ جالب بود، ورودیِ به این تونل بود که دیوارها و برجستگیهایِ رویِ دیوارهایش بگونه‌ای پودرِ فلزات آغشته شده بودند و کسانیکه با فانوس و یا مشعل به درونِ آن‌ می‌رفتند خود را در میا‌‌نِ ستارگانِ درخشانی با رنگ‌هایِ گوناگون حس میکردند.
از رویِ یافته‌ها میتوان به این مطلب پی‌ برد که تئوتی هواکان دورانِ شکوفاییِ خود را در سده‌هایِ ۵ و ۶ تجربه کرده ولی‌ پس از آن‌ این شکوفایی بتدریج کمتر و کمتر گردیده تا جائیکه در سده ۱۴ که آزتک‌ها به آنجا رسیدند، شهری متروک را در برابرِ خویش یافتند.
اینکه چه چیزی سببِ افت و نابودی این فرهنگ گشته را تا کنون پیدا نکرده اند.
در سالِ ۱۹۸۷ این مجتمع از سویِ یونسکو به عنوان میراثِ فرهنگی‌ بشری به رسمیت شناخته شد و از آن به بعد موردِ پشتیبانی این سازمان قرار گرفت.

در حالِ حاضر این مجموعه یکی‌ از مهمترین جاذبه‌هایِ گردشگریِ کشورِ مکزیک و منبع درآمدِ خوبی برایِ آن‌ میباشد.No comments: