جستجوگر در این تارنما

Tuesday, 17 February 2015

چند گفتار زیبا

ای ایلیاتی با کشک شور بساز که قند شهر دروغی بیش نیست.
حسین پناهی

من همیشه میتوانم آزادانه انتخاب کنم اما باید بدانم که اگر انتخاب نکردم بازهم انتخابی کرده ام.
ژان پل سارتر

قدم زدن در تاریخ، جغرافیای مغز را بی مرز میکند.
پیمان خاصی

می گویند:زمانی که داری، بخور، بنوش و شادباش.
اما چگونه می توانم بخورم و بیاشامم هنگامی که می دانم آنچه را که خوردنی است از دست گرسنه‌ای ربوده‌اند و تشنه‌ای به لیوان آب من محتاج است.
برتولت برشت

انسان‌ها برای اینکه خود محاکمه نشوند، در محاکمهٔ دیگران شتاب می‌کنند.
آلبر کامو


No comments: