جستجوگر در این تارنما

Sunday, 3 February 2013

ما انسانها و جام جهانی فوتبال در برزیل


هقته پیش نخستین ورزشگاه فوتبال از گروه استادیومهای فوتبال که مسابقات جام جهانی  2014 برزیل در آنها برگزار خواهند شد، گشایش یاقت و نخستین بازی فوتبال در آن انجام گرفت.
 دوسال و نیم پیش هنگامیکه مسابقات فوتبال جام جهانی در کشور آفریقای جنوبی برگزار میشدند نوشته کوچکی بنام در حاشیه جام جهانی فوتبال در آفریقای جنوبی  در اینجا گذاشتم و کوشش کردم تا نظرها را به چیز دیگری جلب نمایم.
بنظر میرسد که انجام اینکار دوباره لازم باشد. در  کشور برزیل که درکمال خاموشی و نظاره گر بودن دولت درختان جنگلهای حاره کوچکتر و کوچکتر میگردند و بومیان آمریکای جنوبی علیرغم  اعتراضات خویش بر علیه نابود کردن جنگلها و زدن سدها  مجبور به ترک موطن خویش میگردند، تب  جام جهانی فوتبال هر روز بیشتر و بیشتر در حال اوج گرفتن است.
بخشی از این بومیان (افراد قبیله ماراکانا) که به حاشیه شهرهای بزرگ پناهنده شده بودند تا بصورت طفیلی از بازمانده های شهر بزرگ ریودوژانیرو به زندگی ادامه دهند، مجبور گشتند تا این بخش را نیز تخلیه نمایند تا   استادیوم فوتبال شهر ریو دو ژانیرو تکمیل گردد. محوطه ای که اکنون از بومیان پاک میشود را کارگزاران برزیلی برای این لازم دارند تا راههای متصل شده به استادیوم را گسترش بخشند، بدون اینکه زمین مشابهی در اختیار بومیان قرار دهند.
تا کنون چندین سازمان اجتماعی نامه های اعتراضی به فدراسیون فوتبال برزیل نوشته و به این عمل فدراسیون فوتبال برزیل اعتراض کرده اند اما فدراسیون فوتبال برزیل از پذیرش نامه ها سر باز زده و آنها را نپذیرفته است.
نا گفته نماند که دبستانی نیز بر سر راه این ساخت و ساز قرار داشت که آنرا هم از بین بردند و اعتراضات والدین کودکانی که نمیدانند کجا باید به دبستان بروند، به جایی نرسیده است.
بنا به گزارش بی بی سی در این استادیوم که بزرگترین و نامی ترین استادیوم فوتبال برزیل است چند مسابقه گروهی جام جهانی و هم چنین مسابقه پایانی برگزار میشوند. مسلما کسان زیادی از دیدن بازی نهایی جام جهانی فوتبال در این استادیوم لذت خواهند برد !!!!!!!
                             


No comments: