جستجوگر در این تارنما

Saturday, 9 February 2013

کم شدن حافظه در دوران یائسگی


نتایجِ دو آزمایش نو نمایان ساختند که به ویژه پس از دورانِ یائسگی حافظه ضعیف میگردد اما با گذشتِ اندکی‌ زمان توانِ ذهنی‌ بازمی‌گردد.
این ضعیف شدن را نبایست به حسابِ زوالِ عقل (دمنس) نهاد، از آن گذشته این پدیده تنها منحصر به زنان نیست، مردان نیز دچارِ یائسگی و عواقبِ آن میشوند. اما ضعفِ حافظه در زنان به هنگامِ دوران یائسگی بیشتر است زیرا نوساناتِ هرمونی در این زمان در ایشان بیشتر میباشد.
خبرِ خوب اینستکه این نوسانات و تبعاتِ ناشی‌ از آن پس از تثبیتِ سطحِ هرمونی بدن در پایان دوران یائسگی برطرف گشته و حالاتِ ذهنِ انسان به حالتِ پیشین برمیگردد.
میریام وبر  Miriam-T-Weber  از دانشگاه  روچستر در پژوهشی که نتایجش در نشریه یائسگی منتشر شد میگوید : زنها در دوران یائسگی بارها از ضعفِ حافظه شکایت میکنند و اینکه فراموشکار شده و دشواری دارند تا مسایل را حل و فصل نمایند. خانم وبر و گروهِ همکارانش بر روی ۱۱۷ زن در چهار مرحله در طی‌ِ دوران یائسگیشان آزمایش به عمل آوردند.
زنانِ شرکت کننده در این آزمایش‌ها میبایستی که در امتحاناتِ تمرکزِ حواس، فراگیری به صورتِ شفاهی‌، بازیهایِ فکری، انجام حرکات ظریف و چابکیِ عمل شرکت نمایند. همه این آزمایشات با چیز‌هایِ روزمره هماهنگی داشته و در یک سطح بودند، چیزهایی‌ شبیه به خاطر نگاه داشتنِ یک حرفِ رمزِ اینترنتی و یا نوشتنِ لیستِ خریدِ روزمره و غیره. گذشته از آن از بانوان در موردِ اختلالِ در خواب و نیز بالا رفتن دمایِ درونی  (گر گرفتگی) پرسش‌هایی‌ به عمل می‌آمد و پاسخ‌ها ثبت می‌گشتند.
نتیجه آزمایشان چنین بود : بانوانی که بتازگی دوران قائدگی خود را پشت سر گذاشته بودند در تمامی آزمایشات نامبرده بالا بیشتر مشکل داشتند و این نیز فرقی نمیکرد که رفتار ظاهری ایشان نشان از دوران یائسگی داشته باشد یا نه. بانو وبر میگوید ما گمان میبریم که مشکلات روحی بانوان در اینزمان روند یک عملکرد کاملا مستقل از چگونگی وضع خواب و یا میزان حوصله داشتن و یا نداشتن، میباشد.
بانو وبر معتقد است که دگرگون ساختن شیوه زندگی و آوردن نوآوری در زندگی روزمره و همچنین تا حدی هرمون درمانی میتوانند این معضل را کمتر سازند هر چند که موثربودن هرمون درمانی کاملا اثبات شده نیست. ولی از همه مهمتر اینستکه بدانیم این حالت یک وضعیت پایدار نیست و پس از دوران یائسگی به صورت پیشین بازمیگردد.
همچنین آکادمی مغز و اعصاب آمریکا اشاره به پژوهشی که نتایجش در ماه مارچ امسال (2013) در سان دیه گو انتشار خواهند یافت، کرده است.
برای انجام این پژوهش از همکاریهای دراز مدت 1839 زن که در پروژه پیری و حافظه شرکت کرده بودند، استفاده شده. سن این بانوان در پایان پروژه میان 53 تا 100 سال بود و برای یکسوم از ایشان دوران یائسگی بخاطر برداشتن تخمدانها بطور کاملا آشکاری زودتر از زمان طبیعی  آغاز شده بود.
پژوهشگران همچنین به دو نتیجه جالب رسیدند، یکی‌ اینکه بانوان در ابتدای دورانِ یائسگی بیشتر از ضعفِ حافظه رنج میبرند تا اواخرِ آن و دیگر اینکه یائسگی‌هایی‌ که بخاطرِ بیرون آوردنِ تخمدانها زودتر آغاز میگردند، سببِ کم حافظگیِ بیشتری نیز میشوند.
آزمایش‌هایِ بیشتر نشان دادند که در اطرافِ مغزِ اینگونه افراد میتواند لایه‌هایِ پروتئینی جمع گردد که خود میتواند سببِ آلزایمر شود. این حالت اما در زنانی که به حالتِ طبیعی زود تر از موقع به دورانِ یائسگی پا گذاشتند، دیده نمیشوند.
همچنین آزمایشهای دیگر نشان دادند که هرمون درمانی ممکن است از عواقب یائسگی در زنان (مانند پوکی استخوانها  و یا بروز سرطان در روده بزرگ) بکاهد یا جلوگیری کند اما خود میتواند به عاملی سرطان زا مبدل گردد (سرطان سینه) و خطر بروز ایست قلبی و لخته شدن خون را نیز افزایش میدهد.


No comments: