جستجوگر در این تارنما

Friday, 9 August 2013

افسونگر - رهی معیری

یا عافیت از چشم فسونسازم ده
یا آن که زبان شکوه پردازم ده

یا درد و غمی که داده‌ای بازش گیر
یا جان و دلی که برده‌ای بازم ده


No comments: