جستجوگر در این تارنما

Monday, 4 November 2013

گفته ای از سرخپوستان شاین

یک قوم تا  زمانیکه قلبهای زنانش قوی میباشند، مغلوب نمیشود.
اما زمانیکه قلبهای زنانش سست گردند فرقی نمیکند که جنگچویان این قوم چقدر دلیر باشند و سلاح هایشان چقدر سهمگین، دیگر کامیاب نخواهند شد.

ضرب المثلی از سرخپوستان شاین.2 comments:

Anonymous said...

دورود بر تو ای فرهاد حکیم

Anonymous said...

دورود بر تو ای فرهاد حکیم