جستجوگر در این تارنما

Sunday, 1 December 2013

لب زیبا

لبی زیبا که زبان را بگونه ای منطقی گویا میکند.


1 comment:

خُسن آقا said...

شما یک نگاه به این بینداز و نظرت را بده
http://mghaed.com/essays/snaps/92/Saint_Jinnless.htm