جستجوگر در این تارنما

Wednesday, 18 December 2013

برنامه ساختن بزرگترین دستگاه تولید برق خورشیدی در هند

کشور هند میخواهد در ایالتِ  رجاستان که در شمالِ  باخترِ  این کشور قرار دارد، بزرگترین کشتزارِ  (مزرعه) تولیدِ  برق از نیرویِ  خورشید را در جهان بسازد.
بزرگی‌ این کشتزار به اندازه ۱۰۰۰۰ زمینِ  فوتبال خواهد بود و میتواند تا ۴۰۰۰ مگاوات برق تولید کند که همین به تنهایی‌ از سه‌ نیروگاهِ  هسته‌ایِ برقِ  این کشور بیشتر خواهد بود. در رجاستان ۳۰۰ روز در سال هوا
آفتابیست.

نخستین مرحلهِ  این نیروگاه  بنامِ  سامبهار اولترا با قدرتِ  ۱۰۰۰ مگاوات قرار است که  تا نیمه سال ۲۰۱۶ به بهره‌برداری برسد. این پروژه بزرگ توسطِ  کنسرسیومی متشکل از ۵ شرکتِ  دولتی و نیمه دولتی  هند به نامهایِ  زیر به مرحله اجرا خواهد رسید.
BHEL, Powergrid Corporation, SolarEnergy Corporation of India, Hindustan Salts und Rajasthan Electronics& Instruments  
تا کنون در هند دستگاه‌هایی‌ تعبیه شده اند که تا ۱۸۰۰ مگاوات برق تولید میکنند که بزرگترینشان ظرفیتی برابر با ۱۵۰ مگاوات دارد.
در کشورِ  ۱،۲ میلیارد نفریِ  هند که گسترشی برابر با ۳.۲۸۷.۴۶۹ کیلومترِ  مربع دارد، هم اکنون ۵۷% از نیرویِ  برق توسطِ  نیروگاه‌هایِ  ذغالی تامین میگردند.

بزرگترین مشکل انجام و عملی کردن چنین طرحهایی، آغاز نمودن و ساخت آنها نیست بلکه نگاهداری و حفاظت پس از ساخت آنها میباشد. برای نمونه پاکسازی سلولهای جذب نیروی خورشید که بر اثر گرد و غبار آلوده گردند را میبایست مرتبا و با دانش و تقریبا تنها توسط نیروی انسانی پیوسته پاک نمود.
میتوان تصور نمود که اجرای چنین طرحی در کشور هند امری عملی باشد. در این کشور بیش از چهار صد و پنجاه میلیون انسان زندگی میکنند که درآمد روزانه شان بیشتر از یک دلار و نیم نیست.


No comments: