جستجوگر در این تارنما

Sunday, 23 February 2014

تلاش در دوبرابر کردن ظرفیت باتری خودروها

در موردِ باتریهایِ خودروهایِ برقی‌ همه کارشناسان بلافاصله به سه‌ چیز می‌اندیشند : زیادی بزرگ است، زیادی سنگین است و زیادی گران. باتریهایِ اینگونه خودروها مبدل به پاشنه آخیلِ آنها گشته است.
بتازگی چند شرکتِ ژاپنی و آلمانی مانندِ بوش، میتسوبیشی و جی‌ اس‌ یواسا با همکاریِ یکدیگر بر آن‌ شده اند تا در این زمینه گامهایِ عملی‌ و جدی بردارند. فولکمار دنر رئیسِ شرکتِ بوش در این زمینه اظهار داشته : هدفِ ما اینستکه تواناییِ باتریهایِ لیتیوم- ‌یون را تا دو برابر بیشتر نمائیم.
در گذشته نیز چندین بار چنین ادعاهایی از سویِ شرکت‌هایِ خودروساز و یا تولید کنندگان باتری انجام شده بود امّا اینبار اینکه این ادعا از سویِ شرکت‌هایِ بزرگ که دانش و تکنولوژیِ لازم را در اختیار دارند، انجام پذیرفته و به ماجرا وزنِ دیگری داده است.
از نیمه ژانویه سالِ ۲۰۱۴ حدودِ ۷۰ متخصص از شرکت‌هایِ نامبرده شده در مجتمعی در شهر اشتوتگارت آلمان گرد آمده اند تا  بر رویِ بالا بردنِ ظرفیتِ سلولهایِ باتری و مطابقت دادنِ آنها با یکدیگر کار کنند.
آنها می‌گویند که در نظر دارند تا سالِ ۲۰۲۰ دوبرابر سازیِ ظرفیتِ باتریها را به گونه‌ای تحقق‌ بخشند که این باتریها بتوانند به تولیدِ انبوه برساند. با اینکار مسافتی که خودرویِ برقی‌ میتواند طی‌ کند نیز دود برابر میشود.

خبرگانِ این رشته و اساتیدِ دانشگاهی این کار را انجام ناشدنی نمیدانند.


1 comment:

Anonymous said...

lotfan benwisid in khabare 14. Januar ro az koja gerefteid? wa Name mojtamayi ke dar Stuttgart jam shodeh boodand che boodeh?
sepasgozaram