جستجوگر در این تارنما

Sunday, 17 May 2015

بیست وهشتم اردیبهشت، روز گرامیداشت حکیم عمر خیام نیشابوری

آن به كه در اين زمانه كم گيري دوست 
با اهل زمانه صحبت از دور نكوست 
آنكس كه به جملگي ترا تكيه بر اوست 
چون چشم خرد باز كني دشمنت اوست 


ای چرخ فلک خرابی از کینه تست
بیدادگری شیوه دیرینه تست
ای خاک اگر سینه تو بشکافند
بس گوهر قیمتی که در سینه تست


آمد سحری ندا ز میخانه ما
کای رند خراباتی دیوانه ما 
برخیز که پر کنیم پیمانه زمی
زان پیش که پر کنند پیمانه ماNo comments: