جستجوگر در این تارنما

Thursday, 12 October 2017

خودروهای برقی جنرال موتورز

 بزرگترین خودروسازِ ایالاتِ متحده آمریکا هم که زمانی‌ نیز بزرگترین خودروسازِ جهان بود،  میخواهد تعدادِ محصولاتِ برقی‌ِ خود را قویا افزایش دهد. در یک سال و نیمِ آینده قرار است که دو مدلِ کاملاً برقی‌ِ نو به بازار عرضه گردند و در مجموع در ۵ سالِ آینده (۲۰۲۳)  جنرال موتورز ۲۰ مدلِ برقی‌ میسازد.
به گمانِIHS  (Information Handling Services)۱۰  مدل از ۲۰ مدلِ نامبرده شده برایِ بازارِ چین ساخته می‌شوند و جایِ شگفتی نیز نخواهد داشت، که دیر یا زود  ادامه  طراحی‌ و تولیدِ آنها نیز به چین فرستاده گردد. جنرال موتورز بر این گمان است که نمیتوان هر مدل را در هر کشور و ناحیه عرضه نمود.
کارشناسان اما بر این باورند که جنرال موتورز از اندوخته‌های تجربی ۱۰ مدلی‌ که برایِ بازارِ چین در نظر گرفته شده اند، بهره‌هایِ فراوانی خواهد برد.
از سالِ ۲۰۱۶ جنرال موروز به همراهِ شعبه اش در آلمان اپل (که اکنون به فرانسویها فروخته شده) توانستند که مدلِ برقی‌ِ Chevrolet Bolt EV  را به بازار عرضه نمایند (این خودرو در آلمان زیرِ نامِ اپل آمپرا عرضه گشت).

این مدل با قابلیتِ راندنِ ۳۰۰ کیلومتر  (۲۰۰ کیلومتر کمتر از  تسلا ۳) بدونِ شارژ و قیمتِ تقریبیِ ۳۰۰۰۰ دلار (۱۰۰۰ دلار کمتر از تسلا ۳) بوده و جنرال موتورز توانسته ۱۰۰۰۰ عدد از آن‌ را در آمریکا بفروش برساند.


No comments: