جستجوگر در این تارنما

Monday, 20 September 2010

گنجینه نقره ای کهن در شمال آلمان


کاوشگران توسط دستگاههای فلزیاب بر روی قطعه زمینی کشاورزی در انکلام Anklam نزدیک گریفس والد Greifswald به هشتاد و دو سکه نقره ای، یک بازوبند نقره و سه شمش نقره دست یافتند. این کشف شگفت انگیز نشان میدهد که در 1200 سال پیش در کرانه های جنوبی دریای بالتیک داد و ستد بازرگانی پر جنب و جوشی میان شرق و غرب وجود داشته است.
آقای میشائل شیرن Michael Schiren رئیس هیئت باستان شناسی اداره فرهنگ و آثار باستانی استان مکلن بورگ فورپومرن آلمان میگوید : گنجینه های مسکوک از این زمان را در اینجا یافتن امری نادر است و از آن نادرتر یافتن این مقدار از سکه مربوط به منطقه ای دیگر از جهان در اینجاست.
بر روی برخی از این سکه ها حروف و تزئینات عربی دیده میشوند.
بخشی از سکه های یافته شده در انکلام تاریخ گذاری شده اند و معلوم گردیده که تاریخ ضرب آنها بتناوب از 610 تا 820 میلادی میباشند. جالبتر اما دانستن نام مکانهایی است که این سکه ها از آنجا آمده اند : شمال آفریقا، ایران، عراق و افغانستان.
بنظر میرسد که این سکه ها از راه کرانه های دریای سیاه و از طریق راههای رودخانه ای دنیپر Dnjepr به طول 1700 کیلومتر و ولگا Wolga به طول 3530 کیلومتر به دریای بالتیک رسیده باشند.
اندازه سکه ها برابر با سکه دو یورویی میباشد. منطقه ای که این یافت در آن انجام گرفته، در اوایل سده های میانه (قرون وسطی) از جنب و جوش اقتصادی خوبی برخوردار بود. این ناحیه امروز از کمبود جمعیت رنج میبرد. در نزدیکی این منطقه که ناحیه ای اسلاوی است، اقامتگاه وایکینگها در منزلین Menzlin قرار داشت که از نظر استراتژیک در زمان خود از اهمیت ویژه ای برخوردار بود و نیز از محلهای داد و ستدهای بازرگانی بشمار میرود.
تاریخدانان معتقدند که میان اسلاوها و وایکینگها نه تنها همزیستی مسالمت آمیزی وجود داشت بلکه امر بازرگانی نیز میان آنها گرمی خاص خود را داشت.
متخصصین گمان میبرند که این سکه میتوانند توسط بازرگانان مسلمان و یا تجار اسلاو به آنجا آورده شده باشند. البته این سکه ها در این ناحیه ارزشی پولی خود را از داست میدادند و تنها به اندازه وزن نقره خویش ارزش گذاری میگشتند از اینرو نیز برخی از این سکه ها را به دو و یا چهار بخش تقسیم شده میبینیم که در برابر کالاهای دیگر معاوضه میگشتند.
اینکه چرا این سکه ها را در دل خاک پنهان کرده بودند هنوز به صورت قطعی مشخص نیست. احتمالا این سکه ها به یکنفر اسلاو تعلق داشته که از ترس در مقابل راهزنان آنها را پنهان کرده بود.
گنجینه یافته شده که مجموعا از دویست گرم نقره تشکیل شده، ارزشی برابر با قیمت یک برده کاری و یا چهار گاو نر را در زمان خویش دارا بود.

No comments: