جستجوگر در این تارنما

Tuesday, 1 March 2011

ژئوگلیفهای تازه در کشور پرو

ژئوگلیفهای (بر وزن هیروگلیف) بزرگ پرو در نزدیکی شهر نازکا شهرت جهانی دارند. هم اکنون کاوشگران در این منطقه موفق به کشف آثار جدیدی گشتند که در تپه های اطراف شهر نازکا میباشند.
گلیف در زبان یونانی باستان بمعنای علامت و نشانی مورد استفاده برای نوشتن است  که یا بصورت الفبا، یا بصورت اشکال هندسی و یا بصورت نگاره ای از موجودات میباشد. ژئوگلیف  Geoglyph  بمعنای نشانه های نوشتاری کنده شده بر روی زمین است که معمولا دستکم چند صد متر طول دارند.
دانشمندان ژاپنی 138 اثر جدید را در این منطقه یافته اند که تاکنون ناشناخته بودند. معنای این ژئوگلیفها که تنها از راه  آسمان بصورت  کامل قابل تشخیص و مشاهده هستند، هنوز برای بشر اسرار آمیز و نامعلوم هستند. بسیاری از نگاره های این ژئوگلیفها  نمایه هایی از  انسان، حیوان و یا حتی حشره و گیاهی هستند که بزرگی برخی از آنها حتی تا بیست کیلومتر هم میرسد.
دهها فرضیه و نظریه در مورد علت ساخت این نگاره ها تا کنون مطرح گشته اند اما هیچکدام تا کنون بطور کامل و واضح به اثبات نرسیده است  با وجود این  بیشتر دانشمندان بر این گمان میباشند که ساخت این نگاره ها بایستی عللی آمیخته از نجوم، کشاورزی و مذهبی داشته بوده باشند.
نازکاها که از 800 پ.م. تا  سال 600 میلادی در این منطقه زندگی میکردند همچنین در حدود 2400 سال پیش سیستم آبرسانی ابداع کرده بودند که بسیار زیاد شبیه شبکه کاریز و یا قنات های ایرانی است که قدمتشان به چهار یا پنج هزار سال میرسند. کهن ترین کاریز ایران  کاریز  گناباد از زمان پیش از هخامنشیان میباشد. 
تخمین زده میشود که در زمان هخامنشیان تعداد 40 تا 50 هزار کاریز فعال بوده است.  پیش از ایندو کشور که در دو گوشه دور از هم جهان قرار دارند، کاریز در هیچ کشور دیگری مشاهده نشده بود.

منطقه وسیعی که یادگارهای نازکاها در آن بجای مانده اند در 460 کیلومتری جنوب شهر لیما پایتخت پرو قرار دارد و نخستین آثار ژئوگلیفی دوباره یافته شده از نازکاها در دهه بیست سده گذشته در آنجا کشف گردید.
نشریه ال کومرسیو  El Comercio  به نقل از ماساتو ساکایی  Masato Sakai  دانشمند ژاپنی مینویسد : ما گمان میکنیم که خطوط استفاده شده در ژئوگلیفها نگاره های مذهبی و جریان آبهای زیرزمینی را مشخص میکردند. 
کشفیات جدید با  کمک ماهواره ها انجام  گرفتند و از اهمیت  ویژه ای  برخوردار هستند زیرا تا کنون بغیر از این 138 اثر یافته شده  تنها 62 اثر برای ما شناخته شده بودند.
گروه پژوهشگران در کنار یافت این ژئوگلیفها دو اثر دیگر نیز پیدا کردند که یکی از آنها سر انسانی را نشان میداد و دیگری شبیه حیوانی بود. هر دوی این آثار کوچکتر از دیگر آثار یافته شده هستند بطوریکه تا کنون از راه هواپیما قابل تشخیص نبودند. هشت هزار قطعه کوچک سرامیک نیز در کنار آثار یافته شده پیدا شدند.

No comments: