جستجوگر در این تارنما

Monday, 7 March 2011

دردسری که بنزین بیو بوجود آورد

از نخستین روز ماه ژانویه امسال نوع جدیدی از بنزین  (E10)  در پمپ بنزینهای کشور آلمان عرضه شد که قیمتش تا 15 سنت اروپایی ( حدود بیست سنت آمریکا) از بنزین سوپر معمولی کمتر بود و چنانچه از نامش پیداست، بمنظور کمک به محیط زیست تهیه شده بود.
این بنزین با وجودیکه در ظاهر همه شرایط برای عرضه و فروشش مهیا گشته بودند و تبلیغات فراوانی از سوی تولید کنندگان آن و هم چنین از سوی دولت آلمان برایش انجام گرفت اصلا از سوی خریداران مورد استقبال قرار نگرفت.
داستان به اینصورت آغاز گشت که در پی کوشش طرفداران محیط زیست برای پائین آوردن میزان دی اکسید کربن تولید شده توسط خودروها، اتحادیه اروپا از اعضایش درخواست نموده بود که سوختی عرضه کنند با نام سوخت بیو  که بخشی از آن توسط دانه های گیاهی فراهم میشود و دارای میزان اتانولی بالاتر از حد معمول است. حد معمول در اتحادیه اروپا پنج درصد بود و بخاطر همین هم بنزین سوپر معمولی را E5  مینامیدند. بنزین جدید  به مقدار ده درصد اتانول در خود داشته و به این سبب  (E10)  خوانده میشود.
پیش از تولید انبوه و عرضه به بازار میان دوستداران محیط زیست و دانشمندان از یکطرف و بوروکراتهای اتحادیه اروپا و اعضای پارلمان این اتحادیه و پارلمان آلمان  که از سوی لابی شرکتهای تولید کننده بنزین نیز پشتیبانی میگشتند، از طرف دیگر مشاجرات  و مباحثات جدی و مفصلی در سطح پارلمان و همچنین خبرگزاریها و نشریات در گرفته بود.
سرانجام شرکتهای تولید کننده بنزین و اعضای پارلمان حرف خود را بکرسی نشاندند و قانون توزیع  (E10)   را به تصویب رساندند و برای اینکه این عمل خود را برای خریداران جذاب نمایند، بهای هر لیتر از این بنزین جدید را تا 15 سنت ارزانتر از بنزین سوپر معمولی تعیین نمودند.
دولت آلمان و اتحادیه اروپا و شرکتهای تولید کننده این نوع بنزین هیچگاه فکر نمیکردند که با مقاومت و امتناع خریداران از خرید مواجه گردند اما این امر اتفاق افتاد و خریداران از خرید بنزین نو سرباز زدند و ترجیح دادند تا برای رسیدن به اهداف طولانی تر از سود ظاهری و کوتاه مدت خویش چشم پوشی نمایند. جالب اینجاست که خریداران اینکار را بطور سرخود و بدون هیچ فراخوانی از سوی دسته و گروهی انجام دادند که نمایانگر بلوغ اجتماعی و درک درست ایشان از این ماجرا بود.

خریداران برای اینکار خود سه دلیل عمده داشتند که به آنها کاملا واقف بودند :
1 – بنزین  سوخت بیو   یا سوپرE10  از دیدگاه زیست محیطی آن چیزیکه را وعده میداد عملی نمیکرد و حتی سرچپه (برعکس) آن به محیط زیست آسیب بیشتری وارد مینمود.
2 – با وجودیکه نرخ هر لیتر این بنزین ارزانتر بود ولی از آنجا که با یک باک پر از این بنزین مسافت کمتری پیموده میشد ( بعبارت دیگر مصرف بالاتر این بنزین برای نیل به توان مشابه)، این سوخت توجیح اقتصادی برای خریدار نداشت.
3 -  میزان بالای اتانول موجود در این بنزین نو باعث میگردید که در درصد بسیار بالایی ( حدود 90 درصد) از خودروهای موجود در آلمان به واشرها، سرسیلندرها و لوله هایی که بنزین را از باک به موتور خودرو میرسانند صدمه وارد گردد و پس از مدتی آنها را فرسوده کرده و از کار بیندازد.

بر اثر خودداری خریداران، دارندگان پمپ بنزینهایی که با خرید دستگاههای جدید مخصوص برای (E10)     در این زمینه سرمایه گذاری کرده بودند، متضرر گشتند. خود تولید کنندگان بنزین نیز با مشکل مواجه گشته اند زیرا سرمایه گذاریهای ایشان برای تولید  سوخت بیو   باطل مانده است.
از آن گذشته  عرضه کم بنزین سوپر معمولی در بازار خطر بالا رفتن قیمت این بنزین و کم گشتن آنرا در بازار بدنبال دارد که در آستانه انتخابات برخی از ایالتهای آلمان میتواند بسیار تاثیر گذار باشد.

No comments: