جستجوگر در این تارنما

Monday, 28 March 2011

یک دیاگرام ساده اما گویا

دیاگرام زیر میزان درصدی را که مردمان کشورهای مختلف بایستی از حقوقشان تنها خرج غذای ماهانه خود نمایند، نشان میدهد. 
در کشورهایی که این درصد بالاتر است، میزان و مقدار تولیدات مواد غذایی داخلی نیز کمتر میباشد.
بدیهی است که هرچه میزان مخارج غذا بالاتر باشد، امکانات انسانها برای تهیه مخارجی مانند آموزش، بهداشت، آسایش و غیره کمتر خواهد بود.

2 comments:

زهره دودانگه said...

درود
کاش ایران هم در این دیاگرام نشان داده شده بود، مردم ایران هم باید درصد زیادی از درآمد ماهانه ی خود را صرف تغذیه کنند

Anonymous said...

comprar cialis precio cailis