جستجوگر در این تارنما

Thursday, 24 March 2011

شیر سنگی باستانی احتمال دارد که موزه برلین را ترک کند

این یک تهدید کاملا جدی بود. اگر مجسمه شیر سنگی 3000 ساله موزه برلین به ترکیه پس فرستاده نشود، بایستی باستان شناسان آلمانی محلهای کاوش مهمی را در این کشور ترک نمایند.
آنکارا بیش از ده سال است که بدنبال بازپس گرفتن این مجسمه از موزه پرگامون برلین میباشد. چندی پیش مصر نیز نظیر این  درخواست  را از موزه های آلمانی کرده بود.
وزیر فرهنگ ترکیه آقای  ارطغرل گونای  بطور جدی بدنبال بازگرداندن این مجسمه به موزه ترکیه میباشد  وگرنه بنا به نظر او بایستی که باستان شناسان آلمانی جواز حفاریهای خود را پس داده و این کشور را ترک نمایند.

در سال 1906 هوگو وینکلر  HugoWinckler  آشورشناس و متخصص خط میخی از برلین و همکارش کورت  بیتل  Kurt_Bittel  در هاتوشا پایتخت هتیتی ها به کاوش و حفاری پرداختند. چیزی طول نکشید که آنها نخستین قرار داد صلح جهان را که میان دو دولت مصر و هتیتی امضا شده بود، پیدا کردند.
در کنار این قرار صلح، آرشیو سلطنتی پادشاهان هتیتی را که از خشت خام ساخته شده بودند بهمراه دو مجسمه شیر سنگی یافتند. وضع مجسمه های سنگی بطوری خراب بود که آنها را بمنظور بازسازی به برلین فرستادند. یکی از ایندو مجسمه پس از بازسازی به ترکیه پس فرستاده شد و دومی از سال 1930 در اختیار موزه دولتی برلین قرار گرفت.

پادشاهان هتیتی که از اقوام هندواروپایی بودند از سال 1600 تا 1200 پیش از میلاد بر بخشهای بزرگی از آسیای صغیر و سوریه  فرمان میراندند. حفاریهای آلمانیها در هاتوشا یا خاتوشا که در نزدیکی بغازکاله یا بغازکوی سابق قرار دارد و امروزه جزو میراث حفاظت شده فرهنگی یونسکو به ثبت رسیده شده است، سابقه ای  بیش از صد سال دارند که تنها در دوران جنگ جهانی برای مدت کوتاهی متوقف گردیدند.

سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان در اینمورد اظهار داشت که تصمیم نهایی در مورد بازپس دادن این اثر بعهده  سازمان حفاظت میراث فرهنگی پروس  خواهد بود ولی پیش از آن گفتگوهایی میان متخصصین آلمانی و ترکیه در نیمه نخست امسال مسیحی انجام خواهند شد.
هرمان پارزینگر  رئیس سازمان حفاظت میراث فرهنگی پروس  معتقد است که بایستی بدنبال راه حلی بود که بتواند مورد قبول هر دو طرف قرار گیرد. تهدید به اخراج کارشناسان و باستان شناسان آلمانی که در طی دهه ها خدمات ارزنده ای در ترکیه انجام داده اند و کارهای بزرگی نموده اند، جو را میان کارشناسان دو کشور به گونه ای خراب میکند که یافتن راه حل مناسب و مثبت دشوار میگردد.

1 comment:

Anonymous said...

salam
dooste aziz barayeh moghayeseh beh taswirhaye in link negah konid ta befahmid ma dar koja gharar darim wa digaran koja

http://www.isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1737569&Lang=P