جستجوگر در این تارنما

Monday, 18 April 2011

بزرگشهرهای در خطر زلزله

تسونامی و زلزله اخیر در ژاپن جان هزاران نفر را گرفت. زمین شناسان معتقدند که این اما آخرین ماجرای از ایندست در سده کنونی نخواهد بود. خطرهای بزرگتری وجود دارند که نامحسوس هستند و همگی امیدوارند که از تبعات آنها برکنار بمانند.
واقعیت اینستکه بزرگشهرهایی در جهان بر روی خط کمربندی قرار دارند که در آنها زمانی احتمال زمین لرزه های شدید میرود. 
نود و پنج درصد زمین لرزه های سهمناک دویست سال گذشته نیز بر روی این خط کمربندی انجام گرفته است و آن جائیست که صفحات پهناور زمین های جنوب ( نواحی استرالیا، هند و اطراف آن، عربستان و آفریقا) بسوی صفحات شمالی ( اروپا، باختر آمریکا و مرکز و شمال آسیا) در حرکتند و پیوسته به آنها فشار وارد میآورند. بزبان ساده تر کشورهایی چون چین، نپال، ایران، پاکستان، ترکیه، جنوب اروپا.
این فشارها بحدی قوی و مستمر هستند که بر ارتفاع زنجیره کوههای هیمالیا و کوههای آلپ سالیانه یک تا یک و نیم سانتی متر افزوده میشود.
در کشورهای روی کمربند زمین لرزه شهرهایی مانند دهلی نو، مومبایی (پیشتر بنام  بمبئی خوانده میشد)، مانیل، اسلام آباد، جاکارتا، تهران، کراچی، استانبول، ازمیر، بوگوتا، مکزیکوسیتی، گواتمالا، سان سالوادور، لیما، لس آنجلس ..... در معرض خطر قرار دارند.

در صورت وقوع زمین لرزه میزان خساراتی که احتمالا بر شهرها وارد میشوند بیکسان نخواهند بود برای نمونه اگر در دو شهر کاتماندو در نپال و توکیو در شرایطی یکسان زلزله ای اتفاق بیفتد، در کاتماندو تلفات بیشتر وارد خواهد کرد تا در توکیو و این نیز بر اثر نوع ساخت عمارات و طرز قرار گرفتن ساختمانهایی که در ایندو شهر اجازه ساخت پیدا کرده بودند.
سایسمولوژها و زمین شناسان از مدتهاست که از امکان  بوقوع پیوستن زلزله ای مهیب سخن میگویند اما اینکه این زمین لرزه چه زمان و در کجا اتقاق خواهد افتاد را کسی نمیتواند پیشگویی و یا پیش بینی کند.

No comments: