جستجوگر در این تارنما

Friday, 1 April 2011

انسان مهمترین عامل صرفه جویی در خودرو

سیستمهای استارت استاپ، بازیافت انرژی از ترمزها، سیستمهای نوین سوخت رسانی به موتور و دیگر چیزها زمانی در چرخه صرفه جویی خودروها تاثیرگذار خواهند بود که خود راننده نیز دقت لازم و کافی را بخرج دهد. انسان هنوز هم مهمترین عامل صرفه جویی در مصرف سوخت خودروها شناخته میشود.

ماکسیمیلیان ماورر  Maximilian Maurer   متخصص کلوپ اتوموبیلرانی آلمان  ADAC  معتقد است طرز رانندگی غلط راننده را نمیتوان با هیچ تکنولوژی و دستگاهی جبران نمود. برای مثال خودرویی که در دنده پنج با سرعت پنجاه کیلومتر در ساعت چهار لیتر بنزین برای طی مسافت صد کیلومتر مصرف دارد را اگر با دنده سه برانند یک و نیم لیتر بیشتر بنزین مصرف میکند یا اگر راننده ای که پشت چراغ قرمز ایستاده و منتظر است، مرتب بر روی پدال گاز فشار آورد، مصرف بنزین خودرو را در آن لحظه تا چهار برابر بالا میبرد و یا عوض کردن بیموقع دنده نیز باعث بالا رفتن مصرف بنزین خودرو میشود. 
همچنین است زمانیکه خودرو را برای گرم شدن روشن میکنند بدون اینکه بحرکت درآید. در این زمان مواد سوختی مصرف میشوند بدون اینکه بازده اصلی خودرو که همانا حرکت و حمل ونقل بار و مسافر از نقطه ای به نقطه دیگر باشد، انجام گرفته باشد.

تنها این موارد نیستند که مصرف سوخت را در خودروها بالا میبرند، بستن بار و یا باربند بر روی سقف خودرو نیز بمثابه ترمزی در برابر حرکت ائرودینامیکی خودرو میباشد و مصرف سوخت خودرو را بالا میبرد و یا اینکه نصب دستگاههای اضافی مانند نورافکن مضاعف یا چراغهای تزئینی هم بصورت غیر مستقیم در بالا رفتن مصرف سوخت خودرو موثر هستند.
اینها همه نمونه هایی از مواردی هستند که معمولا به خاطر راننده خطور نمیکنند و رانندگان خودرو پیوسته در شگفتند که چرا مصرف سوخت بالایی را متحمل میشوند.

No comments: