جستجوگر در این تارنما

Wednesday, 17 April 2013

خریدارِان خودروهایِ نو بیشتر مسن ترها هستند


به گزارشِ پروفسور فردیناند دودنهوفر از  مرکز پژوهشی دانشگاه دویسبورگ – اسن   کشورِ آلمان، میانگینِ سنی‌ خریدارانِ خودرو  آلمان در سالِ گذشته ۵۲ سال بوده که در مقایسه با سالِ ۱۹۹۵ شش سال بالا رفته است.
تقریباً یکسومِ خریدارنِ خودرو، بالای ۶۰ سال سنّ داشتند و تنها ۷ در صدِ از خریدارانِ خودروهایِ نو زیر سی‌ سال بودند.
حتی خودرو‌هایی‌  که تولیدکنندگان برایِ نسلِ جوانتر ساخته بودند را افرادی با میانگینِ سنی‌ بالایِ ۴۰ سال خریدند.
از میانِ مارک‌هایِ خودروهایِ آلمانی مرسدس بنز با ۵۶ سال بالاترین میانگینِ سنی‌ خریداران را داشت.
جوانترینِ میانگینِ سنی‌ خریدارانِ خودرویِ سال گذشته آلمان با ۴۴ سال متعلق به کارخانهٔ‌ خودرو سازی سیات بود.
دودنهوفر معتقد است که خودرو به عنوان وسیله پرستیژی در شهرها، محبوبیتِ خود را در میانِ قشرِ جوان نتوانسته حفظ کند و کارخانجاتِ خودرو سازی که میخواستند که تنها با بالا بردن قدرتِ ‌اسبِ بخار و عرضه طراحیهایِ نو، به قلبِ مشتریانِ جوان راه یابند،  چندان موفّق نبوده اند.
از دید روانشناختی اجتماعی مسلما دلایل دیگری نیز میتوانند وجود داشته باشند که بر روی این روند رفتاری خریداران خودرو، تاثیر گذار بوده اند.


No comments: