جستجوگر در این تارنما

Sunday, 28 April 2013

کشمکشِ میان اتحادیه اروپا و مرسدس بنز


کارخانهٔ‌ خودروسازی مرسدس بنز در نظر دارد که تنشِ میانِ این کنسرن و اتحادیه اروپا را بر سرِ ماده به کار گرفته شده در شبکه تهویه مطبوعِ خودرو را با استفاده کردن از دی اکسیدِ کربن حل نماید.
اینرا نماینده کارخانهٔ‌ خودروسازی بنز در نمایشگاهِ خودرو در ژنو بیان نمود.  او همچنین گفت که اسنادِ لازم در اختیارِ مجلسِ اتحادیه اروپا قرار گرفته اند اما این اسناد هنوز از سویِ نمایندگان ذیصلاحِ مجلس اروپا موردِ بررسی قرار نگرفته اند.

دی اکسیدِ کربن در نزدِ بسیاری از کارشناسان نسبتا یکی‌ از مناسبترین گزینه‌ها برای شبکه تهویه مطبوع خودرو در رابطه با آلودگیِ محیطِ زیست میباشد (ن. ک. به معجونی بسیار خطرناک – پنهان سازی خودروسازان  ). اما بایستی‌ در نظر داشت که دستگاه‌هایِ تهویه مطبوع را می‌باید تجهیز نمود که فشارِ لازم برای استفاده دی اکسیدِ کربن را تولید نمایند.
از دیدِ کارخانهٔ‌ بنز این امری شدنیست اما اینکه این دگرگون کردن چه مدت زمان و هزینه نیاز دارد را این کارخانه نتوانست پیش بینی‌ نماید
آنچه بدیهیست، اینستکه راه حلِ سریعی برای این مشکل وجود ندارد زیرا که هیچ قطعه سازی تا کنون دستگاهِ تهویه مطبوعِ خودرو را که در آن از دی اکسیدِ کربن استفاده شده باشد در مرحله تولیدِ انبوه خود ندارد.
بنابراین در اشتوتگارت (مقرِ مرسدس بنز) تنها میتوان امید داشت که اتحادیه اروپا برایِ مدتی‌ چشم پوشی کرده و بکار گیریِ ماده خنک کننده  R134a   در مدل‌هایِ فعلی و در حالِ طراحی‌ را مجاز بداند.
توماس وبر مدیر کلِّ شرکتِ خودرو سازی مرسدس بنز میگوید در امرِ طراحی‌ و تولید دستگاهِ تهویه مطبوعِ خودرو با دی اکسیدِ کربن، کارخانه بنز تنها نیست بلکه گروهی از سازندگان نامدار آلمانی مانندِ  آئودی، پورشه، فولکس واگن و ب. ‌ام . و نیز همکاری میکنند

کمیسیونِ جلوگیری از آلودگی محیطِ زیستِ مجلسِ اتحادیه اروپا توانسته بود قانونی به تصویب رساند که از اولِ ژانویه امسال بکارگیریِ موادِ آلوده کننده محیطِ زیست مانند ماده سردکننده R134a  و  R134ya حتی دی اکسیدِ کربن در دستگاههای تهویه مطبوع خودروهای نوساز، ممنوع اعلام گردند اما از آنجا که دی اکسیدِ کربن نسبت به ماده اول بیغرض تر به نظر میرسد، فعلا تمامِ نیرو بر رویِ ممنوع نگاه داشته شدنِ R134ya و R1234yf   متمرکز گشته است.
بخصوص ماده سردکننده دوم یعنی R1234yf   که به هنگامِ آزمایشاتِ تصادف، جاری شد و پس از گرم گشتن، اسید فلوریک را تشکیل داد.
مرسدس بنز این تصمیمِ مجلسِ اروپا را تحریم کرد و بدینوسیله ریسکِ بسیار بالایی را پذیرا شد، این موضوع میتوانست حتی به صادر نشدنِ جوازِ فروش مدل‌هایِ A و B و C مرسدس که جدیدترین مدلِ آن تابستان امسال به بازار عرضه میشود بینجامد.

این جریانات در موردِ دیگر سازندگان خودروی آلمانی و بین المللی صدق نمیکرد، زیرا بنا به مقررات اتحادیه اروپا تنها مدل‌هایِ نو که جواز ساختنشان از اولِ ژانویه ۲۰۱۱ آغاز میشد، شامل مقرراتِ نو می‌شدند، مجوز ساخت و مدل‌هایِ دیگر سازندگان قدیمی‌تر از این تاریخ بودند و بدینوسیله  زمان بیشتری برایِ مطابقت دادنِ خود داشتند.
این کارخانجات اجازه دارند تا آغازِ سالِ ۲۰۱۷ میلادی از همان ماده خنک کننده قدیمی‌ استفاده نمایند ولی پس از آن باید خود را با مقررات جدید وفق دهند.


No comments: