جستجوگر در این تارنما

Wednesday, 14 May 2014

صبر - شمس تبریزی

صبر يعني نظر كردن بر آخر كار.
شمس تبریزیNo comments: