جستجوگر در این تارنما

Tuesday, 24 January 2017

تاریخِچه کوتاه اتوبوسهای برقی‌ بخش دو

اتوبوس‌هایِ شرکتِ بید  BYD (Build Your Dreams Co. Ltd.)
بید در اصل یک شرکت باتری سازی بود که با ۲۰ کارمند در سالِ ۱۹۹۵ توسطِ یک شیمیدانِ چینی‌ بنامِ وانگ چوانفو  که آنزمان ۲۹ ساله بود در لونگانگ حومهِ شهرِ شنژن آغازِ به کار کرد. در این شرکت خازنهایِ قابلِ پر گشتن برایِ کارخانجات سوونی و سانیو تولید می‌گشتند.
بر خلافِ کارخانجاتِ ژاپنی که در آنها تولید را عمدتاً روبات‌ها به عهده دارند، در شرکتِ بید خطِ تولید را چنان ساده ولی‌ تند درست کرده بودند که در کنارِ آن‌ کارگرانی با تجربهِ کاری کم و یا بدونِ هیچگونه تجربه کاری هم میتوانستند کار کنند.
بنا به میعارهایِ غربی در کنار پایین بودنِ میزانِ دستمزد مسائلی مانندِ یکنواخت بودنِ کار و موجود نبودنِ فرصتِ مناسب برایِ پیشرفتِ شغلی بخاطر فقدان آموزشِ کاری مشکلاتِ عمده بشمار میامدند ولی‌ هدفِ دولتِ چین در وحله نخست فراهم آوردنِ فرصتِ کاری نسبتاً مناسب برایِ میلیونها جوانِ بیکار، بی‌تجربه و فاقدِ آموزش‌هایِ لازم بود. از اینرو شرکت‌هایی‌ مانندِ بید فرصتِ فعالیت یافتند.
از سالِ ۲۰۰۰ ترسایی بید مبدل به بزرگترین شرکتِ تولید کننده خازنِ جهان برایِ موبایل، و دیگر مصنوعات گردید. نوکیا، موتورولا، سامسونگ، سوونی، اریکسون، کیوسرا و دیگران جزو مشتریانِ پر و پا قرصش شده بودند.
از سالِ ۲۰۰۳ شرکتِ بید با خریدِ یکی‌ از خودروسازانِ فرسودهِ چینی‌ و نوسازیِ آن‌ واردِ دنیایِ بازرگانیِ خودرو گردید و چوانفو با فراست و زیرکیی که داشت بزودی دریافت که تجربیاتش را در زمینه تولیدِ خازن میتواند بخوبی در خدمتِ تولیدِ خودروهایِ برقی‌ قرار دهد.
در سالِ ۲۰۱۰ بید توانست که سالانه تا ۵۰۰۰۰۰ خودرو تولید کند اما در کنارِ آن‌ و حتی با ارتقاِ کیفیتِ تولید  در دیگر کارخانجات بید، هنوز تولیدِ خازن‌هایِ گوناگون برایِ رشته‌هایِ مختلف ادامه داشتند.
از سالِ ۲۰۱۰ بید به ساختِ اتوبوس‌هایِ برقی‌ روی آورد. اتوبوس‌هایِ بید نخستین اتوبوسِ های برقی‌ جهان بودند که با باتریِ لیتیوم فسفاتِ آهن کار میکردند.
 از زمانِ آغازِ ساخت و تولیدِ اتوبوسِ برقی‌ در سالِ ۲۰۱۰ تا پایانِ ۲۰۱۶ بید توانست ۱۰۰۰۰ تا از آنها را به مشتریانِ گوناگونش در جهان بفروشد.
آخرین تارهِ تولید و فروشِ بید مربوط به ساختِ اتوبوس‌هایِ دو طبقهِ برقی‌ برایِ شهرِ لندن میباشد.
نایب رئیسِ شرکتِ بید بانو استلا الی در یکی‌ از مصاحبه هایش در شهرِ لاس وگاس گفت : „ادغامِ اتوبوس‌هایِ برقی‌ در خطوطِ اتوبوسرانیِ شهری در کشورهایِ اروپایی و آمریکا آسانتر است تا در کشورهای کمتر پیشرفته مانندِ چین از اینرو بید مرکزِ ثقلِ فروش را بر رویِ این کشورها متمرکز کرده.“
شعارِ بید اینست : „ راهِ حل، شهرِ سبز میباشد
در سالِ ۲۰۱۳ اتوبوس‌هایِ برقی‌ِ بید در شهر ورشو رکوردِ طولانیترین بردِ مسافت برایِ اتوبوس‌هایِ برقی‌ را با ۳۱۰ کیلومتر بر جای گذاشتند و با اینوجود  ۳۰% از ظرفیتِ باتریهایِ آنها هنوز دست نخورده باقی‌ مانده بودند.
از زمانیکه دولتِ آرژانتین سفارشِ بزرگی‌ به این شرکت داده است، بید دو خطِ تولید در آمریکایِ جنوبی نیز به کار انداخت. این شعبه ها میبایستی که در همکاری با شعباتِ دیگرِ بید در برزیل، ایالاتِ متحده و مجارستان برایِ استفاده از پلتفرمِ مشترک، فعالیت نماید.

در دنباله چند نام از مکان‌هایی که بید در آنجا فروخته شده و کار می‌کند (اروپا) و چند نمونه از مدل‌های بید همراه با کوتاه شده مشخصاتِ فنی‌ آنها را به نمایش می‌گذارم.
آگاهی‌ِ بیشتر در مورد شرکت بید را میتوان در سایتِ مربوط به بید پیدا کرد.

مکانهایی در اروپا که نمایندگی شرکت بید در آنجا فعال است

اتوبوس هشت متری بید

مدل ده متری شرکت بید


 مدلِ ۱۲ متری اتوبوس‌هایِ بید

   مدل ده متر و هشتاد سانتی بید

                                                          مدل هژده متری اتوبوسهای بید

No comments: