جستجوگر در این تارنما

Monday, 8 February 2010

پیش شناخت سرطان رحم ولی آگاهانه تر


غده ای که در بدن باشد و آهسته رشد کند هدف خوبیست برای کسانیکه به اقدامات پیش شناختی مبادرت میورزند. در چنین شرایطی تعاملات پیش پرداختی را میتوان بموقع انجام داد و به دورسازی غده از بدن دست زد. تا اینجا منطق پیش شناخت سرطان دهانه رحم را بطور خلاصه و در حد دانایی خودم تعریف کردم.
اما چیزی که بتازگی در جراید اروپا نوشته شده شاید برای خیلیهای دیگر هم جالب باشد بنابراین چیزهایی را که خواندم کوشش میکنم بدون بهم خوردن محتوا برای شما هم بنویسم.
سرطان دهانه رحم ریشه در عفونتی بنام علمی هیومن پاپیلوم ویروس دارد (این ویروس را کوشش کردم که در آخر نوشته توضیح دهم). بطور کلی وجود این عفونت نباید خود بخود به گرفتن سرطان دهانه رحم در بانوان منجر گردد. 80 در صد خانمها در طول زندگیشان با این ویروس سروکار دارند و از 90 درصد از موارد ابتلا به عفونت، ویروس های عامل عفونت و خود عفونت توسط سیستم های پدافندی بدن دفع میگردند. از ده درصد باقیمانده باز تعداد زیادی از مبتلایان دچار نوعی زگیل (غده) میشوند که از نوع بدخیم نیست. این زگیلها اگر دارای رشد آرام باشند و بموقع کشف شوند، به پزشکان این امکان را میدهند که به بررسی و مطالعه دقیق آن بپردازند و در صورت امکان اقدامات جلوگیری کننده برای ابتلای به سرطان دهانه رحم را انجام دهند.
اینرا هم نیز اضافه نمایم که بدن خانمهایی که اولین آمیزش جنسی را در سنین پائینتر داشته باشند در برابر این ویروس ضعیف تر ظاهر میگردد.
اخیرا نیز روشی ابداع گردیده که توسط آن وجود این عفونت در پیکر انسان پیش از بوجود آمدن زگیل یا غده تشخیص داده میشود و در صورت مثبت بودن نتایج آزمایش از متشکل شدن غده جلوگیری بعمل میآید و یا اینکه در موارد نادری از نوعی واکسن استفاده میگردد. اما این روشها مخارج زیادی را بهمراه دارند و از آنگذشته میبایستی که بطور مکرر و در فواصل معینی انجام گیرند، خود این امر هم بیخطر نمیباشد. در اینجا صحبت از مداوای زیاد از حد بمیان میآید.
از مداوای زیاد از حد زمانی صحبت میشود که عفونتهای بوجود آمده در دهانه رحم را که بدن بطور معمولی خود میتواند رفع کند، بخواهند توسط داروها و واکسن برطرف نمایند.
بتازگی مرکز پیش شناخت سرطان دانشگاه تورین ایتالیا گزارشی از یکسری مطالعاتیکه در مدت سه سال انجام گرفته است در « لانست اونکولوژی» منتشر کرد
مطالعات بر روی صد هزار زن که میان سنین بیست و پنج و شصت و جهار قرار داشتند در مدت زمان دو تا سه سال انجام گرفت. نتیجه تحقیقات با در نظر گرفتن شیوه آزمایشات و سن خانمهای مختلف همراه بود.
در دور اول تحقیقات، گروه خانمهایی قرار داشتند که سنشان کمتر از 35 بود و آزمایشات تنها زمانی برای آنها ادامه پیدا میکرد که وجود ویروس در بدنشان مسلم میشد . در دور دوم تحقیقات تمامی کسانی بودند که در پیکرشان وجود ویروس پاپیلوم مسلم شده بود
نتایج تحقیقات نمایان ساخت که پیش شناخت مراحل ابتدائی سرطان از راه تشخیص بموقع ویروس و جدا کردن آن از بدن منجر به ابتلای کمتر بیماران به سرطان رحم گشت. نتایج تحقیقات همچنان نشان دادند که گروههای سنی مختلف بیک اندازه در معرض ابتلا به این بیماری قرار ندارند
در آلمان بانوانی که بیست سالگی خویش را بسر رسانیده باشند مطابق قانون میتوانند که سالیانه یکبار آزمایشهای پیش شناختی این بیماری را انجام دهند. بنا به قانونی که اخیرا نیز وضع گردیده، خانمهایی که از تاریخ یکم آوریل سال 1987 ببعد بدنیا آمده اند، موظفند که حداقل یکبار در مورد پیش شناخت سرطان رحم با پزشک خود تماس گرفته و مشاوره نموده باشند. کسانیکه در این گونه جلسات آموزشی/مشاورتی شرکت ننمایند در صورت ابتلا به بیماری میبایستی که با سهم مخارج درمان بیشتری از سوی خود که توسط بیمه ها متقبل نمیگردند، حساب نمایند
----------------------------------
human papillomavirus
اینها دسته ای از دی . ان . ای ویروسها را تشکیل میدهند که در این میان 100 خانواده از آن شناسائی گشته است.
این ویروسها به غشاء مخاطی نقاط مرطوب پیکر حمله ور گشته و تولید بیماری عفونتی میکنند که اگر نتواند توسط سیستم پدافندی پیکر انسان نابود گردد، میتواند که به تشکیل تومور یا غده بینجامد. دگرگونی ظاهری روی پوست (تولید انواع زگیلها) که بر اثر این ویروس بوجود میآید تا نرسیدن به مراحل پیشرفته توسط چشم انسان قابل شناسائی نیست.

No comments: