جستجوگر در این تارنما

Tuesday, 27 November 2012

یک رباعی زیبا از مهستی گنجوی


باد آمد و گل بر سر میخواران ریخت
یار آمد و می در قدح یاران ریخت

آن عنبر تر رونق عطاران بُرد
و آن نرگس مست خون هشیاران ریختNo comments: