جستجوگر در این تارنما

Thursday, 13 June 2013

گابریل گارسیا مارکز

گابریل گارسیا مارکز، نویسنده کلمبیایی کتابهای فراوانی که نامی ترین آنها صد سال تنهایی، خاطره روسپیان غمگین من، یک روز پس از شنبه، پاییز پدرسالار و سرهنگ کسی را نداشت که برایش بنویسد، بودند.

او که برای کتاب صد سال تنهایی  برنده جایره نوبل در ادبیات. سال 1982 شد، امروزه  از بیماری زوال حافظه در رنج است.


No comments: