جستجوگر در این تارنما

Saturday, 18 January 2014

دو گفته زیبا

اگر داشتنِ ریش بزرگترین دلیلِ عقل داشتن می‌بود، بز‌ها میتوانستند به موعظه کردن بپردازند.
ضرب‌المثلِ دانمارکی

بعضی زخمها را باید درمان کنی تا بتوانی به راهت ادامه دهی ... بعضی زخمها ، باید باقی بمانند تا هیچوقت راهت را گم نکنی.!


No comments: