جستجوگر در این تارنما

Monday, 8 August 2011

یافتن گور سه هزار ساله در آلمان


یک کاوش و بازرسی معمولی باستان شناسان در منطقه اوتزینگ واقع  در جنوب  ایالت   باواریای   آلمان به یافتن بازمانده یک گور سه هزار ساله انجامید. در این گور یک مرد متمول از دوران آهن به خاک سپرده شده بود. زمانی این گور را دیوارهای ضخیمی بر روی یک تپه محافظت میکردند.
نشانه متمول بودن این مرد که در این گور به خواب ابدی فرو رفته اینستکه در این گور بازمانده یک گالسکه چوبی که آنزمان نمایانگر ثروت و نفوذ میبود، یافته شد. نمونه چنین گورهایی در مرکز اروپا بسیار کمیاب هستند.
برای اینکه این آثار یافته شده آسیب نبینند، قرار است که تا چند متر پیرامون گور را یکجا از دل خاک بیرون آورده و به شهر مونیخ مرکز ایالت بایرن (باواریا) بفرستند. در آنجا قرار است تا آزمایشات بعدی بر روی این گور بعمل آیند.
یک پژوهش معمولی بر روی این منطقه که قرار بود به زمین فوتبال تبدیل شود، باعث کشف گور گردید زیرا این ناحیه برای مدفون بودن آثار باستانی در دل خاکش مشهور است در نتیجه پیش از ساختن مجتمع ها و مجموعه های بزرگ، نظر باستان شناسان را پرسان میشوند.
مساحت گور 13 متر مربع است که بوسیله پانزده ظرف گلی و استخوانهای متوفی پوشیده شده بود.
اینکه این گور در تمامی این مدت آسیب ندیده بود را بسبب بالا تپه بودن آن میدانند که باعث گشته بود تا در آنجا از سوی کشاورزان و برزگران در طی سده ها عملیات شخم زدن و کشت و کار انجام نگیرد.

No comments: