جستجوگر در این تارنما

Sunday, 1 September 2013

چگونه کشورِ خودروساز‌ها از قافله پس میماند؟

در آلمان  از شور و هیجانِ  کشش به سویِ  ساختنِ  خودروهایِ  برقی‌ در میا‌ن مردم کم نشده است، تنها چیزی که در این میا‌ن میباشد همانا عدم ِ تحرک در میا‌نِ  سیاستمداران و خودرو سازان میباشد که این مهم را از قوهٔ
به فعل درآرد.
در خارج از آلمان جریان به گونه‌ دیگر است، بهنترین نمونه‌ای که میتوان بر این مدعا شاهد آورد، ژاپن است.
در حالیکه در آلمان گفتگو بر سرِ  اینستکه ظاهرِ  خودروهایِ  برقی‌ را چگونه بسازند تا زیباتر شده و نظرِ  مشتری را بخود جلب نماید و اینکه چه کسی‌ بایستی‌ در این زمینه بیشتر سرمایه گذاری کند (دولت یا شرکتهایِ خودروساز یا در دیدِ  نهایی‌ خریداران)، در کشورهایِ  دیگر مانندِ  ژاپن تصمیماتِ  عملی‌ گرفته میشوند. در آنجا چهار شرکتِ  خودروساز (تویوتا، نیسان، هوندا و میتسوبیشی) اعلام کردند که میخواهند شبکه پمپِ  بنزینهایِ  برقی‌ را بصورتِ  گسترده‌ای بسازند و دولتِ  ژاپن نیز پیمان کرده که با ایشان همکاری نماید.در کنفرانسِ  خبریِ  مشترکی که بر گذار شد، این خودروسازان بر این نکته تاکید ورزیدند که بسیار مهم میباشد که شبکه‌هایِ  تامینِ  برق خودروهایِ برقی‌ را پشتیبانی نمایند، از اینرو برنامه ای برایِ  ساخت ۴۰۰۰ پمپِ  برقی‌ سریع و ۸۰۰۰ ایستگاهِ  پر کردنِ  باتری را اعلام نمودند.
دولتِ  ژاپن نیز پیمان نمود که مبلغِ  ۱۱۰،۵ میلیارد ین برابرِ  با ۷۷۵ میلیون یورو در این زمینه سرمایه گذاری نماید.
بنا به اطلاعاتِ  شرکتها در حالِ  حاضر ۱۷۰۰ پمپِ  برقی‌ سریع که در کمتر از ۳۰ دقیقه باتریهایِ  خودرو را پر میکنند، وجود دارد و علاوه بر آن ۳۰۰۰ ایستگاهِ  پر کردنِ  باتری در ژاپن موجود میباشند که قادرند در مدتِ  ۸ ساعت باتریهایِ  خودرو‌ها را پر نمایند.
ژاپنیها در صددند که تا سالِ  ۲۰۲۰ میلادی ۱۵ تا ۲۰ در صدِ  خودروهایِ برایِ  فروشِ  خود را برقی‌ کرده باشند.

دولتِ  آلمان نیز چند سال پیش اعلام کرده بود که در نظر دارد که به شرکتهایِ  خودرو ساز کمک نماید که تا سالِ   ۲۰۲۰  حدود  ۲۰% خودروهایِ  برایِ فروش خود را برقی‌ کنند، اما اکنون با وجودِ  بیشتر شدن تعداد خودروهایِ برقی‌ فروخته شده در آلمان، به نظر میرسد که این گفته دولتِ  آلمان، رویائی بیش نبوده باشد.

خریدارن خودروهایِ  برقی‌ در کشور آلمان بسیار با دیدِ  انتقادی به خودروهایِ  برقی‌ نگریسته و خودروهایِ  برقی‌ را حلالِ  مشکلاتِ  محیطِ  زیستی‌ ندانسته بلکه وارونه آنرا متصور بوده و از آن متقأعد هستند. ( ن. ک. به   آیا خودروهای برقی کاملا پاک هستند؟ ).

No comments: