جستجوگر در این تارنما

Friday, 6 September 2013

خودروهایِ هایبریدِ تویوتا

بزودی درهایِ  نمایشگاهِ  خودروِ  شهرِ  فرانکفورت در آلمان به رویِ دوستداران گشوده خواهند شد.
از میآنِ  شرکت کنندگان در این نمایشگاه، شرکتِ  خودروسازیِ  تویوتا دست‌کم از یک نظر بسیار موردِ  توجه است. در حالیکه خودروسازانِ  اروپایی  پس از یک مقاومتِ  اولیه آهسته آهسته به خودروهایِ  مدلِ  هایبرید رویِ خوش نشان دادند، تویوتا و شرکتِ  خودروسازیِ  لکسوس که آنهم به تویوتا تعلق دارد، ۱۶ سال است که در این زمینه فعال هستند و بیش از ۵،۵ میلیون خودرویِ  هایبرید در قالبِ  ۲۳ مدلِ  گوناگون ساخته و بفروش رسانده اند.
اینها در صددند که تا آخرِ  سالِ  ۲۰۱۵ میلادی ۱۵ مدلِ  نو و به روز شده را به این تعداد اضافه نمایند.
برایِ  حفظِ  فاصله‌ای که میآن او و دیگر خودروسازان در این زمینه وجود دارد، تویوتا میخواهد در نمایشگاه امسالِ  فرانکفورت مدل جدیدی را بنمایش بگذارد ؛ هایبریدی با پیلِ  سوختی (Fuel Cell) سخنگویِ  تویوتا تنها به این بسنده کرده که بگوید، خودرویِ  آینده لیموزینی ۴ دربی میباشد که تا کنون از آن‌ یک سریِ  چند هزار تایی‌ ساخته شده و آماده فروش میباشند.

در اصل کارِ  آسانی انجام شده است. در خودروهایِ  هایبریدِ  معمولی‌ از یک موتورِ  سوختی (بنزین، دیزل و یا گاز) و یک موتورِ  برقی‌ استفاده میشد، در هایبریدِ  جدیدِ  تویوتا یک موتورِ  برقی‌ و یک موتورِ  پیل سوختی بکار گرفته میشود.
چیزِ  کاملاً جدید در خودروهایِ  پیل سوختی و هایبریدِ  جدیدِ  تویوتا همانا باکِ  سوختِ  آنها میباشد که در آن هیدروژن با فشاری برابر با ۷۰۰ بار ذخیره شده و با وجودِ  آن سبکتر میباشد.
شرکتهایِ  خودروسازی هیوندای نیز بزودی چیزِ  مشابهی‌ به بازار عرضه خواهد کرد و کارخانجاتِ  مرسدس (تا اواسط یا اواخر سالِ  ۲۰۱۵)، نیسان و فورد (تا اواسط یا اواخر سالِ  ۲۰۱۷) نیز در حال تدارک هستند.
سخنگویِ  تویوتا میگوید که با باکِ  جدید، خودروهایِ  تویوتا میتوانند بدونِ  وقفه مسافتِ  ۵۰۰ کیلومتری را طی‌ کنند و با اینوجود شرکتش توانسته بهایِ  این نوع از خودرو را بصورتِ  بسیار خوبی کاهش دهد و با اینوجود، خودروهای از این دست تویوتا قیمتی میان ۷۰ تا ۸۰ هزار یورو خواهند داشت.


No comments: