جستجوگر در این تارنما

Wednesday, 4 September 2013

یک داستان کوتاه

روزی یک بانکدارِ  بزرگ در کرانه دریایی در یک بندرِ  کوچکِ  ماهیگیری در مکزیک ایستاده بود و نگاه میکرد که قایق‌هایِ  ماهیگیری چگونه یکی‌ یکی‌ بازگشته و به خشکی میرسند.
در میآنِ  آنها یک قایق که بارِ  زیادی از ماهی‌ داشت به ساحل نزدیک شد. پس از پهلو گرفتنِ  قایق، بانکدار با کنجکاوی به قایق نزدیک گشته و پس از شادباش گفتن برایِ  صیدِ  خوبی که کرده بود، مودبانه پرسید، میتوانم از شما چیزی بپرسم؟
ماهیگیر پاسخ داد : چرا نه؟‌ اگر بتوانم پاسخ میدهم.
بانکدار پرسید برای این شکار خوبِ  امروزتان، شما چه مدت زمان نیاز داشتید؟
ماهیگیر پاسخ داد : زیاد نه‌، تنها چند ساعت.
بانکدار پرسید، پس چرا دیرتر نماندید تا بیشتر صید کنید؟
ماهیگیرِ  مکزیکی پاسخ داد: همین اندازه ماهی‌ برایش کافیست تا بتواند برایِ  چند روز، قوتِ  خانواده‌ ‌اش را مهیا کند.
بانکدار پرسید، ببخشید ولی‌ باقی‌ِ  روز را چکار می‌کنید؟
ماهیگیرِ  مکزیکی پاسخ داد : صبح‌ها به اندازه کافی‌ میخوابم، پس از صرفِ  صبحانه به ماهیگیری میروم، با کودکانم بازی می‌کنم، نهار میخورم، بعد از ظهر به همراه خانواده‌‌ام کمی‌ استراحت می‌کنیم سپس در دهمان به گردش میروم و کمی‌ مینوشم و با دوستانم گیتار میزنم. همینطور که می‌بینید زندگی‌ِ  کاملی دارم.
بانکدار گفت، من تحصیل‌کرده دانشگاهِ  هاروارد هستم و میتوانم به شما کمی‌ کمک کنم. شما میبایستی که بیشتر در دریا بمانید و با بیشتر صید کردن و پول بیشتر بدست آوردن قایق بزرگتری تهیه کنید. اینگونه میتوانید بجای فروختن ماهی هایتان به دلال، مستقیما به کارخانه کنسرو ماهی بفروشید و سود بیشتری نیز ببرید. اینکار را که مدام انجام دهید میتوانید از میزان سودهای بدست آمده خودتان مستقیما کارخانه کنسرو و تهیه ماهی راه بیندازید. پس از مدتی شما میتوانید که این ده ماهیگیری کوچک را ترک کنید و به شهر مکزیک و یا حتی لس آنجلس مهاجرت نمایید، جاییکه شما میتوانید شرکت ماهیگیری بزرگی راه بیندازید و آنرا مدیریت کنید.
ماهیگیر پرسید : این جریان چقد طول خواهد کشید؟
بانکدار پاسخ داد : حدود 15 تا بیست سال.
ماهیگیر پرسید و بعد چه میشود؟
بانکدار خندید و گفت از اینجا ببعد همه چیز روبراه خواهد بود، شما میتوانید شرکت خود را وارد بورس نمایید و پس از بالا رفتن قیمت آنها،  سهام شرکت خود را بفروشید و حسابی پولدار شوید.
ماهیگیر پرسید و بعد چه کنم؟

بانکدار پاسخ داد : آنوقت میتوانید خود را بازنشسته کرده و به یک بندر کوچک ماهیگیری رفته و در آنجا صبح‌ها به اندازه کافی‌ بخوابید، پس از صرفِ  صبحانه به ماهیگیری بروید، با کودکانتان بازی کنید، نهار بخورید، بعد از ظهر به همراه خانواده‌‌ تان کمی‌ استراحت کنید سپس در دهتان به گردش رفته و کمی‌ شراب نوشیده و با دوستانتان گیتار بزنید !!!!!؟؟؟؟


No comments: