جستجوگر در این تارنما

Monday, 19 April 2010

کشف مقبره یک ملکه مصری

باستان شناسان فرانسوی مقبره ملکه ای مصری بنام بهنو Behenu، همسر یکی از فراعنه سلسله ششم ( از سال 2318 تا 2168 پیش از میلاد) مصر را که بیش از چهارهزار سال پیش از دنیا رفته بود در محوطه اهرام ساکارا در نزدیکی قاهره از زیر خاک بیرون کشیدند.
رئیس هیئت باستان شناسی این کاوش یعنی آقای فیلیپ کولومبر Philip Collombert بیان داشت که هیروگلیف های یافته شده روی دیوارهای این مقبره که در مجموع به اندازه 10 در 5 متر هستند، واضحا بیانگر آن هستند که این مقبره به ملکه بهنو تعلق دارد.
این تیم باستان شناسی محل مقبره را سه سال پیش پیدا و عملیات کاوش و خاکبرداری را آغاز کرده بود. اکنون پس از گذشت سه سال از آغاز کاوشها در میان خرابه ها گوری سراز خاک برآورده و در آن تابوتی نمایان گشته که جسد مومیائی شده این ملکه را بیش از چهار هزار سال در درون خود جای داده بود.
در درون مقبره همچنین مجسمه سر بهنو به اندازه هفت و نیم سانتی متر یافت شد که بحالتی بسیار زنده صورت او را نمایش میدهد.
بیشتر باستان شناسان معتقدند که این ملکه اسرارآمیز که تاکنون چیز کمی در مورد او دانسته میشد، همسر فرعون پپی اول میباشد که مقبره اش در شمال شرقی مقبره بهنو قرار دارد. اما برخی نیز این احتمال را نیز میدهند که بهنو همسر پپی دوم از همین سلسله بوده باشد.
از پپی اول Pepi I که به شبه جزیره سینا و فلسطین لشگرکشی کرده و فتوحاتی نیز انجام داده بود، بناهای متعددی در نواحی مختلف مصر مانند الفانتین، کوپتوس (قبط) Koptos ، تانیس Tanis ، دندرا Dendera ، هلیوپولیس Heliopolis ، بوباستیس Bubastis و غیره بجای مانده است.

No comments: