جستجوگر در این تارنما

Thursday, 17 January 2013

هنر بیست هزارساله کوزه گری


انسانها بصورت شگفت انگیزی خیلی زود کوزه ها و ظرفهای گلی ساختند تا بتوانند مواد غذایی خود را در آنها انبار کنند. اینرا یافته های اخیر در چین به اثبات میرساند.
باستان شناسان در استان جیانگ سی چین کهن ترین ظروف گلی شناخته شده بشر را پیدا کردند. در پژوهشها و کاوشهایی که در غاری انجام گرفت، ظروف سفالی که قدمتشان به بیست هزارسال میرسند یافته شدند. این یافته ها دوتا سه هزار سال کهنتر از آثار سفالی مشابه یافته شده از پیشتر هستند.
اینگونه بود که مشخص شد که سفال کاری چنانچه که پیشتر گمان برده میشد، ده هزار سال پیش یعنی زمانیکه کشاورزی و برزگری آغاز گشته بودند، شروع نشده بود بلکه خیلی پیشتر از آن زمان.
دانشمندان گردآمده بدور کساهونگ وو از دانشگاه پکن برای مشخص نمودن قطعی سن سفالهای یافته شده، خاکهای بالا و پایین منطقه یافت را از نظرت قدمت بخصوص قدمت بازمانده های استخوانی حیوانات و چوبها و ته مانده ذغالها آزمایش کردند و در رابطه و مقایسه  با سن آنها قدمت ظروف سفالین را مشخص نمودند.
پروفسور گیدیون شلاخ  Gideon Shelach  از دانشگاه عبری اسرائیل که خود در این پژوهشها و کاوشها شرکت نداشت از باستان شناسان چینی تعریف کرد و ضمن تمجید کار آنها را بسیار شایسته و درخور خواند. شلاخ به موضوع اشاره نمود که یافته هایی از ایندست کمک بسیاری به باستان شناسان میکنند تا تغییرات بنیادین را بهتر بفهمند و از عهده درکشان برآیند. تغییراتی که در دوران آخرین عصر یخ بندان یعنی 25000 سال تا 19000 سار پیش اتفاق افتادند. در چنین دورانی انسانها شروع کردند تا برای مثال جهت پختن نان از وسایل مخصوصی استفاده نمایند.
یکی از این وسایل، ظروف سفالین و گلی بودند که در آنها میشد مواد غذایی را مدت بیشتری سالم نگاهداشت تا در سبد و یا پوست حیوانات.
در محلی یافت خرده سفالها همچنین آثار سوختگی نیز مشاهده میگردد و این نشان میدهد که در این محل انسانها به پخت  پز نیز مشعول بوده اند.

No comments: