جستجوگر در این تارنما

Friday, 4 January 2013

ممنوعیت کیسه های خرید پلاستیکی در موریتانی


از آغازِ سالِ نو مسیحی‌ در کشورِ آفریقایی جمهوریِ اسلامی موریتانی بنا به دلایلِ محیطِ زیستی‌، تولید و استفاده از کیسه‌هایِ پلاستیکی برایِ خرید ممنوع اعلام گردید.
بنا به آمارِ کشوری موریتانی، زباله‌هایِ پلاستیکی، یک چهارمِ کّلِ زباله‌هایِ موجود در پایتختِ این کشور را تشکیل میدهند.
خبرگزاری دولتیِ این کشور AMI گزارش داد با متخلفین به شدت برخورد خواهد شد و جریمه نقدی ۲۵۰۰ یوروئی و زندان در انتظارشان است.
کشورهایِ دیگری در آفریقا مانندِ بوتسوانا، کنیا و یا روآندا نیز استفاده از کیسه‌هایِ خرید نازک را ممنوع اعلام کردند.


پلاستیک؟
نه، سپاسگزارم
در آینده در همه جای کره زمین انسانها بازمانده های پلاستیکی
خواهند یافت زیرا پلاستیک به این زودیها در طبیعت حل نمیشود

No comments: