جستجوگر در این تارنما

Tuesday, 22 January 2013

نابود کردن تدریجی و نیمه پنهان جنگلهایِ آمازون

در سالِ ۲۰۱۲ بیش از ۴۵۰ هزار هکتار از درختانِ جنگلهایِ آمازون را انداختند .
یکی‌ از دو استانِ کناری رودخانه آمازون در برزیل  پارا  نام دارد.در این استان که استانِ خاوریِ آمازون است، رودخانه‌ای به همین نام جریان دارد. بر رویِ این رودخانه بزرگترین جزیره‌ رودخانه‌ای دنیا یعنی ماراشو   قرار دارد.
بزرگی این جزیره‌ به اندازه کشورِ سوئیس  است و پوشیده از جنگلهایِ حاره میباشد. مشکلِ بزرگِ این جزیره اینستکه بر رویِ زمینهایِ آن کانهایِ آهن، اکسیدِ آلومینیوم، آلومینیوم یافته شده و چوبهایِ درختانِ آنهم پر ارزش میباشد، همین نیز سبب گردیده کارخانهٔ‌‌هایِ چوب سازی که پنهانی‌ از سویِ سرمایه دارانی که قصد دارند، بر رویِ زمنیهایِ لختِ این جزیره‌ به استخراج بپردازند، پشتیبانی شوند.
تنها در سالِ گذشته میلادی این کارخانجاتِ چوب سازی زمینی‌ به گستره ۴۵۰ هزار هکتار بایر نمودند.
دولتِ برزیل که از مالیاتهایِ پرداخت شده توسطِ هیزم شکنان و سرمایه گزارانِ معدنی استفاده میبرد، نظاره گر باقی‌ مانده است.
از دیگر علایقِ دولتِ برزیل یکی‌ نیز این میباشد که افرادی چند، به صورت موقت ولی‌ نیمه طولانی از حالتِ بیکاری در آمده و نارضایتی‌ عمومی  فعلا کم میشود.


No comments: