جستجوگر در این تارنما

Tuesday, 23 July 2013

چرا مک دونالد بساطش را در بولیوی جمع کرد؟

کمتر کسی است که نام مک دونالد عرضه کننده زنجیره ای فست فود در جهان را نشنیده است.
و نیز کمتر کسی است که امکان رفتن و خرید کردن در مک دونالد را داشته و زمانی گذرش به آنجا نیفتاده. نسل جوان و نوجوان که گویی نافشان را در آنجا بریده اند.
از جمله کشورهایی که مورد هجوم نمایندگیهای مک دونالد قرار گرفتند، یکی هم کشور بولیوی بود.
اما مک دونالد سرانجام در سال 2013 و پس از چهارده سال مجبور شد که نمایندگیهایش را در این کشور آمریکای جنوب ببندد و از آنجا برود.
دلیل اینکار مک دونالد، مقاومت و لجبازی دولت بولیوی نبود بلکه مردم بولیوی معتقد بودند که علیرغم ارزانتر بودن، تا حدی متنوع بودن و راحت تر بودن خرید غذا در فروشگاههای مک دونالد، آنها ترجیح میدهند که به آشپزی سنتی خویش وفادار بمانند.
زمانیکه اینها از مک دونالد درخواست کردند که درکنار غذاهای فست فود غذاهای سنتی بولیوی را نیز عرضه کند و مک دونالد به این کار مبادرت نورزید، مردم بولیوی در یک حرکت خودجوش، خرید از این فروشگاه زنجیره ای را تحریم کردند.
مردم بولیوی میگفتند ما میدانیم که بهای غذاهای سنتی ما در چه حد میتواند باشد. اگر مک دونالد همین غذاها را با بهای ارزانتر بتواند عرضه نماید پس ارزان بودن دیگر موادغذاییش قابل توجیح میباشد و آنموقع خریدن یا نخریدن آنها بستگی به ذائقه خریدار دارد ولی اگر نتواند غذاهای سنتی ما را با بهای ارزانتر و درسطح همبرگرهای فروشیش عرضه نماید، آنوقت برای ما این پرسش مطرح میشود که آنها چه چیز برای خوردن بما میفروشند که بیرویه ارزان است.
پس از مدتی سرسختی و مقاومت، سرانجام مک دونالد مجبور شد تا دکانهای خود را ببندد و از بولیوی رخت بربندد.

اینکار را مردم کردند، بدون اینکه خشونتی بکار ببرند و یا تشنجی به راه اندازند.
رسانه ها از اینکار مردم بولیوی بعنوان  Deep cultural rejection یا نفی فرهنگی ژرف یاد کردند.


No comments: