جستجوگر در این تارنما

Friday, 26 July 2013

روغنِ زیتون برای پوست

روغنِ  زیتون با موادِ  با ارزشی که در آن هست چندین هزار سال میباشد که از سویِ  انسان برایِ  نرم کردنِ  پوست‌هایِ  خشک و شکننده بکار برده میشود.
خصوصیاتِ  ضّدِ  باکتری بودن و همچنین وجودِ  ویتامینهایِ  زیادی که در آن هستند، از پوست محافظت کرده و آنرا نرم و لطیف نگاه میدارند.
روغنِ  زیتون دارایِ  ویتامینِ  و ماده خوشبو کننده و بیو اکتیوِ پلی فنول، کلروفیل، و همچنین بخشِ  زیادی از اسید‌هایِ  چربِ  اشباع شده و اسیدِ  لیونل اشباع نشده داراست. در باره روغنِ  زیتون می‌گویند که خون را کمی‌ رقیق میسازد و از بروزِ  حمله قلبی تا حدی پیشگیری می‌کند.
روغنِ  زیتون دستگاهِ  گوارشی را به کار میاندازد و ترکیب‌هایِ  شیمیایی آن تا حدی از پیری و ابتلا به سرطان پیشگیری می‌کند.
در جزیره‌ کرت (یونان) که بیشترین مصرفِ  سرانه روغنِ  زیتونِ  جهان را داراست،  بطورِ  چشمگیری تعدادِ  افرادی که از بیماریهایِ  قلبی و سرطان رنج میبرند، کم میباشد. در همین جزیره بود که مردمان تمدن مینویی به کاشت گسترده زیتون و گرفتن روغن از آن مبادرت ورزیدند.
کهنترین بازمانده روغن زیتون به تاریخ چهار هزار سال پیش از زایش مسیح باز میگردد که در خاورمیانه کشف شده. برخی را گمان بر این است که زیتون نخستین بار در شش هزار سال پیش در مناطقی از قفقاز و باختر ایران امروزیبطور پراگنده  از حالت کشت وحشی به کشت کشاورزی مبدل گردید.
واژه اویل زبانهای خانواده انگلیسی از ریشه نام زیتون که بزبان فنیقی اوفلیون خوانده میشد گرفته شده است . زبان فنیقی از خانواده زبانهای سامی است. همانطور نیز واژه عربی زیتون از زیت که در زبان عبری به این میوه گفته میشد، ریشه گرفته است.
کیفیت و جنسِ  روغنِ  زیتون در تاثیرِ  آن بر رویِ  بدنِ  انسان مؤثر میباشد.

میزان هشتاد و پنج درصد زیتون جهان بترتیب در کشورهای اسپانیا (1.564.700 تن)، ایتالیا (542.100 تن)، یونان (351.800 تن )، سوریه (208.329 تن)، تونس ( 192.600تن ) و ترکیه (177.900 تن) بعمل میآید.
No comments: