جستجوگر در این تارنما

Sunday, 7 November 2010

فرودگاه و سلامتی انسانها

کسانیکه در نزدیکی فرودگاهها زندگی میکنند بمراتب بیشتر از دیگران در معرض خطر حمله قلبی قرار دارند. بنا به پژوهشهایی که بتازگی  دانشگاه برن سویس انجام داده نتایج تحقیقات مشابه پیشین دانشگاه برمن آلمان که در پیرامون فرودگاه کلن آلمان انجام داده بود، تائید گردیدند.
دانشکده پزشکی شهر برمن با انجام یک سری آزمایشات و پژوهشها که در زمینه جلوگیری از بیماریهای قلبی انجام داد در کنار دیگر عوامل به این نتیجه رسید که کسانیکه در نزدیکی فرودگاهها زندگی میکنند پیوسته در معرض صداهای بلندتر از 55 دسی بل ( دسی بل واحد اندازه گیری صداست. این واحد بنام الکساندر گراهام بل مخترع تلفن نامگذاری شده است) قرار دارند، همانند اشخاصیکه پیوسته با گوشیهای همراه موسیقی بلند گوش میدهند در معرض خطر حمله قلبی قرار دارند.
آزمایشات دانشگاه برن نیز که از سال 2000  بمدت دوسال برروی 4،6 میلیون سویسی انجام گرفت دانشمندان در میان افرادی که سنشان بالاتر از سی سال بود بین تراکم و مدت صدای بلند محیط اطراف و حمله قلبی رابطه مستقیمی یافتند.
در سویس چهارده هزار نفر در محیطی زندگی میکنند که در آن پیوسته صداهای بلندتر از 60 دسی بل موجود است.
در انجام این آزمایشات فاکتورهایی نظیر مصرف سیگار، میران چربی خون و کیفیت آلودگی هوا در نظر گرفته نشدند و از اینرو مارتین اگرMartin Egger از گروه پژوهشگران دانشگاه برن ادامه آزمایشها را لازم دانست تا بتوان به نتیجه قطعی در اینمورد دست یافت.
باوجود این دانشمندان معتقدند که صدا یکی از عاملین استرسهای روانی است که بر روی سیستم اعصاب و ترشح هرمونها تاثیر انکار ناپذیر و مستقیم دارد.
در بسیاری از کشورهای اروپایی علاوه بر قوانینی برای جلوگیری از آلودگی هوا و آلودگی آب و غیره، اصولی نیز برای جلوگیری از آلودگیهای صوتی وجود دارند.

2 comments:

زهره دودانگه said...

درود بر شما
سپاس از دیدگاه بسیار خوبتان
شاد باشید

Farinoush said...

.
.
.

درود دوست نیک اندیشم
...

نمی دانم
حس می کنم رودی می خروشد و می آید و من
وامانده در میان این قصه ای هستم
که آغاز و انجامش را نمی دانم
...

اما نوای سارای
نوای حزن و غم نیست
سارای هست
همیشه جاری
در میان آبهایی که می خروشند
...