جستجوگر در این تارنما

Tuesday, 23 November 2010

تولید کاغذ از سنگ

بتازگی شرکتی بنام ترا اسکین TerraSkin ادعای پیدا کردن روشی را نموده که توسط آن میتوان از سنگ کاغذ ساخت. در این نوع کاغذ تولید شده 75 درصد از پودر سنگ و بیست و پنج درصد از دیگر مواد غیرسمی و قابل بازگشت در طبیعت استفاده میگردد.
در مورد این ادعا هنوز آمار رسمی وجود ندارد اما شرکت تولید کننده مدعی است که کاغذهای تولیدی آن به پنج  دلیل عمده بر کاغذهای معمولی ارجحیت کامل دارند.
1 – برای تولید کاغذ از سنگ احتیاج به مصرف آب زیادی نیست.
2 -  محصولات این شرکت صد در صد طبیعی بوده و قابلیت آنرا دارد که پس از مصرف دوباره در دامن طبیعت رها گردد. این کاغذها پس از سه تا نه ماه بصورت پودر (خاک)  دوباره جذب در طبیعت میگردد.
3 – در زمان تولید این کاغذها گازهای سمی ناشی از تولیدات متصاعد نمیگردند.
4 – چیزی که از همه مهمتر میباشد اینستکه برای تولید این نوع کاغذ دیگر لازم نیست تا درختی را قطع نمایند.
5 – کاغذهای تولید این شرکت چونکه مواد سلولزی و فیبری در خود ندارند تا 30 درصد جوهر خودنویس و خودکار کمتری را جذب مینمایند. جوهر خودکار و خودنویس از مضرترین مصنوعات دست بشر برای طبیعت هستند که کمتر به آن توجه میگردد.

این شرکت هنوز افشا نکرده که برای تولید این نوع کاغذ به چه مقدار سوخت و مصرف انرژی نیاز است. 
میزان مقدار سوخت و مصرف انرژی برای تهیه کالا غالبا از سوی تولیدکنندگان به سکوت واگذار میگردد و کسی صحبتی از آن نمینماید. چیزی که گاها میتواند بسیار خطرناک هم باشد. 
تنها چیز مشخص اینستکه بهای کاغذ تولید شده توسط این روش بیشتر از بهای کاغذهای فعلی میباشد.

2 comments:

آرش ستوربان said...

درود
سپاس از این نوشدارگران بها ، به راستی اگر تنها نکته ابهام این که همان مصرف اترژی برای تولید آن می باشد برطرف شود چه صرفه جوی خواهد شد در مورد مصرف آب و یا قطع درخت ها.

با نوشدار "آن روز که آتش متولد شد" به روز هستم ، منتظر گفتار نیک اندیشتان هستم.

Farinoush said...

.
.
.

چه اتفاق مبارکی! اگر واقعیت داشته باشد و به همین خوبی که توصیف کرده اند البته
...

ممنون دوست نیک اندیش
می دانی، یاد ِ برخی آدم ها، همیشه زنده است و درخشان
چه دلت آفتابی باشد
چه ابری و مه آلود

سردار هم از این افراد است
...
یادش و یادشان یاد باد
...