جستجوگر در این تارنما

Sunday, 28 November 2010

آغازی نو برای اتوبوسهای دوطبقه

در هشتم فوریه سال 1956 یکسری اتوبوس دوطبقه به رنگ سرخ در خیابانهای لندن پدیدار گشتند که تا سالها دیدنشان در تمامی دنیا نام لندن پایتخت انگلستان را بخاطر میآورد. پنج سال پیش بدلایل مختلف از جمله نداشتن محلی برای مسافرانی که با صندلی چرخدار در راه بودند و دیگر دلایل با این سری از اتوبوسهای دوطبقه خداحافظی شد و بنظر میرسید که این اتوبوسهای دو طبقه به تاریخ پیوسته باشند.
بتازگی در لندن اعلام شد که تا پیش بازیهای المپیک لندن در سال 2012 قرار است که سری جدیدی از این اتوبوسها دوباره در خیابانهای لندن به راه بیفتند و به نوعی همزاد خیابانهای لندن گردند.
اتوبوسهای سری جدید در کنار داشتن جای بخصوص برای دارندگان صندلی چرخدار از نظر میزان مصرف و کیفیت مصرف نیز در موقعیت بهتری نسبت به سری گذشته قرار دارند.
مصرف این اتوبوسهای هیبریدی 28 لیتر برای هر صد کیلومتر میباشد که نسبت به مصرف اتوبوسهای سری پیش چهل درصد میزان مصرف کمتر را نشان میدهد. قرار است این اتوبوسهای دوطبقه را در دو مسیر کوتاه در مرکز شهر به راه بیندازند.. اتوبوسهای جدید از نوع Volvo B5L هستند که با دو موتور دیزلی و الکتریکی کار میکنند.


No comments: